Viken – for hva og hvem?

Høyres fylkesordfører i Akershus og gruppeledere i Østfold og Buskerud fylkesting skiver at det er «store muligheter for Viken». Men det store spørsmålet er jo hvilke oppgaver denne regionen kan løse bedre for innbyggerne enn dagens fylker gjør? Det gir de tre Høyre-politikerne intet svar på.

Offentlig bilde SRH

En viktig drivkraft for større regioner har vært ideen om at de vil kunne få flere oppgaver å løse, slik de tre skriver. Men så langt har ingen pekt på hvilke oppgaver dette skal være. Og det er i den ender vi i så fall må begynne. Det må defineres hvilke oppgaver større fylker/regioner kan løse bedre for innbyggerne en det de løses av dagens fylker eller av staten.

Jeg var med på å drøfte dette for 12 år siden, og da fant man ikke disse oppgavene. Det eneste resultatet ble at en del riksveier ble overført til fylkene. Heller ikke i dag springer oppgaver som kan løses bedre i større fylker en i øynene.

Østfold er et fylke på nær 300.000 innbyggere. Det er et godt befolkningsgrunnlag, både for dagens oppgaver og eventuelt nye. Ett argument for endringer i både kommune- og fylkesstruktur kan være en bedre areal- og trafikkplanlegging. I regionen rundt Oslo er kanskje den viktigste utfordringen nettopp dette, ikke minst på kollektivtransportsiden. Trafikken ut og inn av Oslo. Det er i hvert fall hva Akershus-politikerne sier er deres utfordringer i forhold til naboene. Men Oslo, som vil være senteret i denne Viken-regionen, skal altså ikke være en del av den!

 Det hevdes at det er få innbyggere som har noe sterkt forhold til fylkeskommunen. Det vil i hvert fall ikke bli sterkere med et fylke som strekker seg fra Haugastøl til Svinesund.

Regionreformen har startet i feil ende.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti