Et snaut år til valget

Det er snaut år til Stortingsvalget. Vårt alternativ til velgerne er et program hvor vi løser de store oppgavene sammen. Vi vil ha et sterkere velferdssamfunn, trygt arbeid til alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Svein  Roald Hansen nytt

Dette vil være hovedbudskapet i partiprogrammet vi skal vedta på vårens landsmøte: Sosialdemokratiske løsninger i møte med både økende ulikhet, mange utenfor arbeidsmarkedet og klimakrisen.

I Norge har vi håndtert koronapandemien på en bedre måte enn de fleste andre land. Grunnen er et nettopp et sterkt fellesskap. Et godt helsevesen, et samfunn med stor tillit, oss imellom og mellom myndigheter og folk. God økonomi som har gjort det mulig gi folk og bedrifter som er rammet en håndsrekning.

Men dette må ikke tildekke utfordringene. Forskjellen mellom folk er blitt større under høyre-regjeringen. De som tjener minst og pensjonistene har fått redusert kjøpekraft de siste årene. De som tjener mest og har mest, har fått store skattelettelser. Det blir strekk i laget som truer tilliten og samholdet i fellesskapet.

Mange som ble arbeidsledige da samfunnet ble stengt ned i våres, er heldigvis tilbake i jobb. Men langt fra alle. Det er fare for at ledigheten biter seg fast på et altfor høyt nivå. Innsatsen for å få folk tilbake i jobb, må intensiveres. Antall unge som blir uføre er bekymringsfullt høyt.  Den utviklingen må snus.

Til disse utfordringene, kommer klimakrisa. Mye tyder på at det haster å få ned CO2-utslippene raskere enn vi har visst. Utviklingen av nye arbeidsplasser, nye næringer å gå hånd i hånd med tiltak for å kutte utslipp. Muligheten i Norge er mange. Havvind, CO2-fangst og lagring, hydrogen-ferger. Men det krever politisk vilje til en næringspolitikk hvor staten og næringslivet går hånd i hånd.

Hva var budskapet fra Høyres landsmøte? Jo, formuesskatten skal fjernes. 13 milliarder i lettelse for de som har mest. Tusenvis av nye null-skatteytere.

Dette er veivalgene vi står over for 12. og 13. september neste år. Fram til da må det politiske debatten handle om politikk og saker.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti