Arbeiderpartiet har løsningene for fremtiden

Så hvordan løser vi best disse utfordringene?

Fillip AUF

Leder i AUF i Østfold

Det er litt under et år igjen til valget. Norge skal ta en avgjørelse på hvem som skal lede oss inn i 20-tallet. Et tiår som byr på store utfordringer - klima, en klode som blir varmere, et Norge etter koronakrisen med arbeidsløshet, et oljefond vi må bruke mindre av hvis de etter oss også skal nyte noe godt av det, vi blir flere og flere eldre som skal leve gode liv og ulikheten i Norge øker.

Så hvordan løser vi best disse utfordringene?

Jo, Arbeiderpartiets svar på dette er sterkere felleskap. Et felleskap som stiller opp for hverandre, og er der når det trengs. Arbeiderpartiet går til valg på at de som tjener mest i dette landet skal bidra litt mer til felleskapet enn i dag og at de som tjener minst skal få skatte mindre. Dette er bare starten på et Norge med mindre forskjeller. Det handler om at man skal bidra etter evne og få etter behov. Slik er det ikke i dagens Norge. Takket være Høyreregjeringen blir de rike enda rikere, mens de med minst får mindre. Det er ikke et rettferdig Norge.

Jobb til alle er og vil alltid være Arbeiderpartiets jobb nummer én. Sammen i felleskap skal vi håndtere arbeidsløsheten. Arbeiderpartiet har i sitt forslag til program tatt til orde for en mer statlig satsning på industrien.

 Sammen i felleskap skal vi rettferdig omstille oss for at vi skal ha en klode å leve på i fremtiden. Arbeiderpartiet ser mulighetene med den grønne omstillingen, her vil det komme nye arbeidsplasser, og sammen med industrien og felleskapet skal vi kutte klimagasser.     

I programutkastet satser Arbeiderpartiet på velferden, den er og blir viktig fremover, særlig når vi blir stadig flere eldre. Vi vil også at man skal ha velferdstjenester i nærhet av der man bor. Velferdsstaten er under press med Høyre i regjering. De gjør det vanskeligere å være syk, ved å svekke sikkerhetsnettet som skal ta vare på oss når vi virkelig trenger det. Arbeiderpartiet vil styrke velferdsstaten og sikre gode tjenester til alle.

Nå staker vi ut en kurs for et nytt tiår. Snart er det valg. Arbeiderpartiet er klare og vi har løsningene for fremtiden.

Vi skal:

sørge for trygt arbeid til alle.sørge for en sterkere velferdsstat som er der, uansett hvor du bor eller hvem du er.føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Filip W. DiskerudFylkesleder, AUF i Østfold