Trist er det – Det er rett og slett trist!

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk samarbeid over landegrensene. Norge har deltatt i dette programmet siden det ble etablert og mange prosjekter som er finansiert over dette programmet har gitt oss resultater vi nyter godt av i dag, sykkelruta Northsea Cycling route er ett eksempel.

Biogass
Biogass

Interreg har finansiert små prosjekter som har fremmet sosialt samarbeid mellom lokalsamfunn på hver sin side av grensen, til store og innovative prosjekter som Biogass2020, som skal legge til rette for at vi i Skandinavia skal bli best i verden på Biogass. Dette er selvfølgelig et hårete mål, men det er fullt ut oppnåelig!

I statsbudsjettet for 2017 kuttet regjeringen Solberg hardt innen flere av de forskjellige Interregprogrammene og hardest gikk det ut over Øresund, Kattegat, Skagerak (ØKS) programmet som nærmest ble nullet ut. Dette programområdet er blant de som har ligget helt fremst når det kommer til innovative og suksessfulle prosjekter. Det innovative solenergimiljøet på Kjeller har for eksempel nytt godt av å være deltaker i flere Interregprosjekter finansiert over dette programmet.

I årets statsbudsjett styrkes ØKS programmet noe. Det er bare så synd at ved å øke noe på dette programområdet, så kutter de samtidig innen et annet. Konsekvensen av dette er at vi nå har enda ett svekket Interregprogram – Dette er sterkt beklagelig. Vi mister muligheter regioner i våre naboland har, når disse programmene får slike kutt. Saken er nemlig den, at hvis vi skal forberede Norge til en økonomi etter oljen, ja da må vi delta på arenaer som gir oss muligheter til å delta i spennende utviklingsprosjekter innenfor temaer som forskning & utvikling, transport og klima & miljø. Statsbudsjettet for 2018 gir oss ikke muligheten til å bli best i verden. Istedenfor å sette oss i stand til å bli det, ved å la oss igjen få mulighet til å være med i slike prosjekter, så begrenser regjeringen Solberg våre muligheter for utvikling og framtidig økonomisk vekst.

Trist er det – Det er rett og slett trist!

Andreas Lervik Leder av fylkestingets næring og kulturkomite.