Kraftskattutvalgets innstilling er et ran av Distrikts- Norge

Ekspertutvalg velger regjeringen å kalle sine utvalg. Men hva er en ekspert, og hva er ekspertise?

w

I Norge har vi hatt tradisjon for partsammensatte utvalg. De har hatt stor betydning for utformingen av samfunnet vårt, og har en stor del av æren for et velfungerende samfunn som i stor grad handler om å skape, og dele.

Flere av disse regjeringsoppnevnte ekspertutvalgene blir «som man roper i skogen får man svar».

Årets kommunevalg viser at folk ønsker mindre sentralisering, og politikk nærmere der folk lever.

Kraftskattinntekter er et vederlag for de naturressurser som store deler av kommune Norge har investert i Norges vannkraftproduksjon, og som i dag gjør Norge til en verdensledende fornybarnasjon.

Vi omtaler dette som en samfunnskontrakt, en over hundre år gammel kontrakt med storsamfunnet, og lokalsamfunnet som stiller sine naturressurser tilbake til felleskapet.

Sanderud utvalget (ekspertutvalget) ønsker å rasere denne samfunnskontrakten.

Deres løsning innebærer heller ikke ytterligere kraftproduksjon bare å sentralisere inntekter inn til staten. Utvalget ønsker å fjerne ordningen med det som er en konsesjonskraft. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, og et klart brudd på samfunnskontrakten.

Verdiskapningen skjer i distriktene, og det er avgjørende for arbeiderpartiet at deler av denne verdiskapningen skal tilbake til lokalsamfunnet som avgir sine naturressurser.

Ekspertutvalget foreslår riktignok å kompensere tapte inntekter men ser det ikke som sin oppgave å være konkrete på hvordan.

Det var et fullsatt Folkets Hus med over 300 ordførere og rådmenn som torsdag representerte hele Kommune Norge når Sanderud selv fremførte sin NOU.

Folket reiser seg i sinne, vi vil verne om en av Norges flotteste juveler. Vannkraft og verdiskapning rundt naturressurser og distriktene våre.

Norge tar lederskap i offensiv klimapolitikk, det skal vi fortsette med. Til det trenger vi godt fundamenterte politiske avgjørelser, men også en hel nasjon som kjemper kampen for å ta vare på jorda vår. Og vi trenger et engasjement som brer seg fra nord til sør, fra vest til øst.

God politisk motivasjon for arbeiderpartiet er forankret i rettferdighetsprinsippet, det er til stor motivasjon at torsdagens møte representerer et samlet kommune Norge som gjør et felles opprop mot denne raseringen av vår samfunnskontrakt.

Cecilie AgnaltØstfold Arbeiderparti