Nå tar vi hele Østfold tilbake!

Siv innlegg

Skal vi lykkes med å ta Østfold tilbake må vi bygge gode tverrforbindelser både mellom mennesker og mellom regioner i Østfold.

Når vi nå tar tilbake Østfold, er det viktig å bruke det positive engasjementet fra så mange Østfoldinger til å bygge er fylke som er enda bedre enn før og som samtidig løser de viktigste utfordringene og dekker de viktigste behovene som befolkningen i Østfold har. Samtidig er det viktig å bygge broer og felleskap over hele fylket slik at alle føler seg sett og verdsatt i Østfold. Nye Østfold må føre en politikk som reduserer motsetninger mellom mennesker og regioner i Østfold – OG vi må se hele fylket.

Veldig mye av det som hadde fra før var bra, samtidig får vi nå en gylden mulighet til å bygge et enda bedre Østfold. Det positive engasjementet rundt delingen og den stoltheten og identiteten vi har som Østfoldinger må brukes å bygge et bedre felleskap med færre motsetninger mellom by og bygd, mellom indre og ytre og mellom de som har og de som ikke har. Vi må ta vare på hverandre og skape flere felleskap og færre motsetninger i det nye Østfold.

Litt rivalisering mellom regioner og mellom byer er alltid sundt, men det kan ikke være slik at vi skal ha innbyggere, bygder, byer eller regioner i Østfold som skal føle at de er mindre verdt eller at de ikke blir sett. Skal vi bygge felleskap så må vi ta hverandre på alvor og innspillene fra alle deler av fylket må telle like mye.

I tillegg til å bygge mentale broer og sosiale felleskap så må denne holdningen også gjennomsyre politikken. Alle innbyggere i fylket må få tilgang til gode offentlige, og ikke minst fylkeskommunale tjenester. Alle deler av fylket må satses på når det gjelder næringsutvikling og kultur. Ikke minst må vi ha en samferdselspolitikk som bidrar til å bygge fylket sammen gjennom god infrastruktur og som gjør det lettere å bevege seg på kryss og tvers i fylket vårt.

Siv Henriette Jacobsen.

Fylkespolitiker