Beredskap til besvær

Covid-19 pandemien og leirskredet på Gjerdrum er begge katastrofale hendelser hvor beredskapen har blitt satt på stor prøve og hvor mange har prestert langt ut over hva som kan forventes.

Bilde av en sykehusgang, i enden ruller en sykepleier en pasient. Foto: Øivind Haug

Samtidig vet vi at vi kunne vært bedre forberedt. Beredskap handler heller ikke bare om de store krisene, hver dag krever flere tusen hendelser at vi har en stående beredskap fra nødetatene, helsevesenet, teknisk etat, de frivillige organisasjonene, kriseledelser, bilbergere, Forsvaret og mange flere. For meg handler beredskap også om å være forberedt på det utenkelige, det vi ikke har forutsett men som vi likevel har ressurser og kompetanse til å møte.

Beredskap er for de innvidde en evig kamp om ressursene, en må argumentere for å bruke penger på personell, materiell og kunnskap som vil stå ubrukt i perioder for å produsere nettopp etterlengtet beredskap. Dessverre ser vi derfor stadig oftere at beredskap blir salderingspost når en må spare grunnet for trange budsjetter, eller når ledere, ofte i to-spann med dyre konsulenter kommer med innsparingstiltak fordekt som effektivisering, optimalisering, avbyråkratisering, konkurranseutsetting eller lignende «organisasjonsmoter» inspirert av new public management eller andre såkalte effektiviseringsreformer. Kuttene i midler til Folkehelseinstitutter under dagens Regjering er et klassisk eksempel på hvordan beredskapen blir skadelidende av politikken til partiene på høyresiden.  

Et annet fenomen med beredskap er at det er vanskelig å debattere eller stille spørsmål. Om en løfter frem utfordringer når det er dagsaktuelt blir en ofte beskyldt for å være umoralsk ved å angivelig drive politisk spill under en pågående situasjon eller for å «fiske i opprørt vann». Prøver en å løfte sakene når det ikke er dagsaktuelt blir en fort anklaget for å drive skremselspropaganda, verstefallstenking eller for å se «spøkelser ved høylys dag».

Beredskap og krisehåndtering er en særdeles viktig del av velferdsstaten vår, befolkningen skal føle seg trygge på at myndighetene har en beredskap som ivaretar de når det trengs.

Som tillitsvalgt ønsker jeg nå en mer åpen debatt hvor de kritiske røstene i fagmiljøene ønskes velkommen. Slik kan politiske beslutninger tas på et bedre grunnlag og fagfolkene får den respekten de fortjener ved at politikerne tar innspillene deres på alvor.  

Takk til alle dere som har stått i front gjennom krevende tider det siste året, jeg skal jobbe for at dere får de ressursene dere fortjener i tiden fremover. Beredskap må nå få sin velfortjente plass på agendaen og nødvendig prioritet også når vi ikke står midt i en krise. Arbeiderpartiet skal være en garantist for dette, men da trenger vi din stemme til høsten!  

Marius BjørndalenØstfold Arbeiderparti