VIRKET IKKE

Regjeringens innføring om mulighet til å ansette arbeidstagere i midlertidige stillinger skulle være tvingende nødvendig for å få flere i arbeid, hørte vi fra Høyre og FRP. Og de fikk desverre Stortingsflertallet med seg.

Stein Erik

At bedriftene, store som små, skulle få utvidede muligheter til å ansette på midlertidige arbeidskontrakter skulle altså være den beste medisinen for å få ned antallet arbeidsledige og for at de skulle gi fast ansettelse» når arbeidstageren bare fikk prøvd seg» lenge nok.

Institutt for Samfunnsforskning har nylig sagt i en rapport at det ble ikke skapt flere faste jobber, andelen midlertidige stillinger har derimot økt. Altså flere som må jobbe på korte kontrakter. Denne utviklingen har vi sett i andre europeiske land som har hatt muligheten til mer midlertidige ansettelser enn det vi i Norge har hatt.

Arbeiderpartiet stemte imot dette når forslaget kom i 2015 med blant annet begrunnelsen at det ville ikke skape flere jobber, bare flere midlertidige stillinger. Et annet argument som Arbeiderpartiet førte var den utryggheten som følger med midlertidige stillinger, for eksempel når du skal låne i banken til leilighet, hus eller bil.

 Det er fremdeles slik at skal du få et ordinært banklån så kreves det sikkerhet, blant annet er spørsmålet om du har fast jobb svært relevant før lånet blir godkjent. Alternativet er å låne hos banker og finansinstitusjoner som krever alt fra 16 til 25 % rente, fordi du ikke har sikkerhet, blant annet med en fast jobb, og det er jo en ekstremt dårlig deal for den som må låne. Utlånshaien derimot slikker seg jo om munnen og tjener grove penger.

Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning forteller meg at lovendringen som ga mer midlertidige stillinger var og er en dårlig ide, og bør derfor gjøres om.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant