Våre kandidater

Her er det informasjon om våre fem første kandidater til stortingsvalget.

Arbeiderpartiets fremste kandidater fra Østfold til stortingsvalget.
Kandidat nr. 1 Lauvås, Stein Erik Født 1965, fra Marker 

Yrke Stortingsrepresentant i permisjon som Regions­sekretær i Handel og Kontor, Region Øst  
Politiske verv • Tidligere leder Marker AUF og Marker Arbeider­parti • Tidligere leder Handel og Kontor, Region Øst • Styremedlem Østfold Energi AS • Varamedlem styret Momarken Travbane / Momarken Toto • Leder Stiftelsen DS Engebret Soot • Leder Haldenvassdragets Kanalselskap • Ordfører i Marker kom­mune 2003–2013
Interesser Trav, jakt og fiske  

Kandidat nr. 2 Bjørnebekk-Waagen, Elise
Født 1990, fra Sarpsborg Yrke Faglig ungdomssekretær i LO / utvalgs-leder, Sarps­borg kommune
Politiske verv • Leder av utvalg for velferd og folkehelse, Sarps­borg kommune • Styremedlem, Østfold Arbeiderparti • Leder av samarbeid mot svart økonomi, Østfold • Tidligere leder for AUF Østfold • Tidligere sentral­styremedlem AUF
Interesser En sterk kommuneøkonomi og utvikling av arbeidsplasser   

Kandidat nr. 3 Hansen, Svein Roald Født 1949, fra Fredrikstad
Yrke Stortingsrepresentant
Politiske verv • Kommunestyrerepresentant i Borge kommune 1984-1993. Medlem av helse- og sosialutvalget og barnevernsnemnda i Borge kommune. By­styrerepresentant i Fredrikstad kommune 1993-2015 • Ordfører i Fredrikstad kommune 1995–1999 • Nestleder i kulturutvalget i Fredrikstad kommune • Stortingsrepresentant fra 2001 • Leder i Fredrikstad Arbeiderparti 2004–2008 • Leder i Borge og Skjær­viken Arbeiderpartilag 1998–2000 • Politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i Ap’s stortingsgruppe 1983–86 • Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor 1986–89 • Statssekretær ved statsministerens kontor 1992–95
Interesser / jeg er opptatt av Samfunnsutvikling, kultur, politikk  

Kandidat nr. 4 Jacobsen, Siv Henriette
Født 1966, fra Moss
Yrke Journalist
Politiske verv • Fylkesvaraordfører og gruppeleder Østfold Arbei­derpartis fylkestingsgruppe • Leder Næringsriket Østfold, (fylkets partnerskap for flere arbeidsplasser i Østfold) • leder Svinesundskomitéen • leder Internasjonalt forum • leder Jernbaneforum Øst • leder for NRKs dis­triktsprogramråd
Interesser / jeg er opptatt av Flere arbeidsplasser og et bedre samferdselstilbud over hele Østfold. Et seriøst arbeidsliv og sterke faglige rettigheter.

Sigmundstad, Arve
Født 1973, fra Halden
Yrke: Spesialrådgiver
Politiske verv • Gruppeleder Halden Arbeiderparti • Medlem kommunestyret • Medlem formannskapet • Medlem hovedutvalg for teknisk, plan, landbruk og miljø • Medlem administrasjonsutvalget • Tidligere leder av Sogndal Arbeiderparti Interesser Jeg har jobbet innenfor fagbevegelsen i 20 år, slik at arbeidsliv, likestilling og næringsutvikling har stått sentralt. Er opptatt av solidar­itet, velferdsstaten, skole og samferdsel. Privat er jeg fami­liemann, opptatt av friluftsliv, litteratur og matlaging.