Atomavfall-direktorat må legges til Halden

Østfold Arbeiderparti krever at nytt forvaltningsdirektorat for nasjonalt atomavfall legges til Halden

våre tre representanter

Regjeringen varsler i statsbudsjettet for 2018 at det skal opprettes et nytt organ for å håndtere nasjonalt atomavfall. Østfold Arbeiderparti mener det bør legges til Halden.

I IFE og atomreaktoren i Halden er det over mange tiår bygget opp en sterk kompetanse og et miljø rundt forskning på atomkraft. Det er derfor helt naturlig at en slik virksomhet legges til Halden.

Dette mener vi en samlet Østfoldbenken på Stortinget bør stille seg bak, og at det politiske miljøet i Halden og hele Østfold samler seg om en slik løsning.

Østfold Arbeiderparti kommer til å stille helhjertet opp for dette. Vi håper at også de øvrige representantene bruker tid på å realisere en slik løsning. Spesielt Østfoldrepresentantene som er en del av regjeringspartiene må nå være på banen. De skal møte full støtte fra Østfold Arbeiderparti.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold Arbeiderparti og Stortingsrepresentant

Svein Roald HansenStortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti

Elise Waagen Stortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti