Trygghet for pensjon og kjøpekraft

AP vil endre reglene slik at pensjonistene ikke kommer ut i minus i år som lønnstakere går i pluss.

stein

Vi har sett de seneste årene at pensjonene faktisk går ned og derfor må vi endre systemet. Dette har vi foreslått i Stortinget men blitt nedstemt av FRP, H, V og KRF. Nå ser vi igjen at pensjonistene vil komme ut i minus og det er et system vi ikke kan godta.

 Det var heller aldri forutsatt i pensjonsreformen at pensjonistene skulle komme ut i minus. Vi trenger et bærekraftig pensjonssystem, det er alle enige om, men det er ikke bærekraft i at pensjonistene skal gå i minus slik vi nå ser. Derfor er det både trist og merkelig at ikke vi fikk flertall for å endre på systemet når vi foreslo dette i Stortinget.

AP vil også gi pensjonistene reel drøftingsrett i forkant av trygdeoppgjøret, det vil føre til at partene kan få en bedre forståelse av oppgjørets innretning og hva pensjonistene selv mener bør prioriteres. Så vil AP også sørge for at vi alle kan få opptjene pensjon fra første krone når vi jobber og betaler skatt. Slik er det ikke i dag og det mener jeg er en stor urettferdighet at de med deltidsjobb ikke kan få rettigheter som gir en bedre pensjon.

 Det er ingen rimelighet i at man ikke skal ha rett på pensjon når man har oppfylt sin plikt og har betalt skatt på sin inntekt.

Så må selve trygdeoppgjøret bli behandlet av Stortinget. Det må være slik at regjeringen må komme til Stortinget med en egen sak slik at landets nasjonalforsamling får muligheten til å debattere saken på en skikkelig måte og ikke bare avgjøres på bakrommet i regjeringskvartalet. Stortinget bør ha siste ord når en så viktig sak som trygdeoppgjøret skal besluttes.

For å få til disse endringene må vi få en ny regjering, en regjering ledet av AP er det som må til for at rettferdigheten blir større, ikke bare for de som i dag er pensjonister, men også for de som om noen år skal bli pensjonister.

Stein Erik Lauvås
Leder Østfold AP
Stortingsrepresentant