To smilende jenter på ungdomstrinnet gjør skolearbeid sammen. Foto: Øivind Haug

Skolen skal forberede ungdom til både arbeid og studier!

av: Elise Waagen

Den 24. mars i år la regjeringen frem en ny versjon av en av landets viktigste lover for Stortinget: Opplæringsloven. Det er en lov som følger ungene våre fra de som 1. klassinger går inn skoleporten med litt for store skolesekker – og helt fram til de har fullført et fagbrev eller har oppnådd studiekompetanse. Loven fyller i år 25 år, og det var på tide med en helhetlig gjennomgang. 

Mye har endret seg gjennom disse årene, og det er behov for å gi elevene flere rettigheter slik at vi kan sikre at folk går ut av skolen med rett kompetanse til å få jobb, og at de er kvalifisert til å jobbe med det norsk arbeidsliv trenger. 

 I en tid hvor vi har mange uløste oppgaver er det viktigste vi kan gjøre å sørge for at alle unge blir kjent med sitt potensial og får muligheter til å bli kvalifisert til arbeidslivet eller videre studier som venter. De neste årene vil landet vårt kunne mangle tusenvis av fagarbeidere – så mange som 90.000 innen 2035 - om vi ikke snur trenden. Vi trenger alle med på laget, og vi trenger at flere tar et fagbrev.

 Derfor foreslår Støre-regjeringen nå to sentrale grep i den oppdaterte opplæringsloven, for å sikre at flere blir kvalifisert til jobb og til å lære hele livet: Evig rett til å fullføre: Alle skal få rett til å fullføre videregående skole helt frem til man oppnår studie- eller yrkeskompetanse, uansett om man stryker på eksamen eller ikke består fag. Og man skal få bytte linje som mange ganger man vil frem til man fyller 19 år.Å kunne rekvalifisere seg: Alle skal få kunne ta et fagbrev, uansett om man har generell studiekompetanse eller fagbrev fra før. Slik gjør vi det mulig for både unge og voksne å skaffe seg ny, oppdatert kompetanse som arbeidslivet trenger.

Valget av videregående studieretning du tar som tenåring definerer i dag mye av hva du vil jobbe med og hva du tar av utdanning etter videregående. Det er i dag kun mulig å ombestemme seg og bytte fagretning én gang i løpet av videregående. Nå vil vi derimot gi elever rett til å bytte videregående opplæring så mange ganger man vil, fram til søknadsfristen det året man fyller 19.  

 Det må være lov å velge feil linje på videregående, for så å prøve en annen – spesielt når man fortsatt er tenåring. På denne måten får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier i noe man faktisk interesserer - og er motivert for. 

 Vi skal i Norge utdanne verdens beste fagarbeidere og arbeidstakere, og Støre-regjeringen har vært tydelig på at vi er i gang med et kraftløft på yrkesfag. Vi vil gjøre skolen like yrkesforberedende som den er studieforberedende. Derfor vil vi nå sørge for at flere får mulighet til å ta fagbrev, også ett fagbrev til, om du har ett fra før eller studiekompetanse.  

 Etter planen er det 1. klassinger med skolestart høsten 2024, som går inn skoleporten med den nye opplæringsloven i ranselen. Da møter de en fellesskole hvor de kan lære sammen, hvor de kvalifiseres, inkluderes og mestrer skolehverdagen, og et skolesystem rigget for fremtiden.  

Elise Waagen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Elise Waagen foran stortinget

Elise Waagen