Trygg, rettferdig og forutsigbar krisehåndtering

Høyreregjeringens kortsiktige og urettferdige politikk har skapt unødvendig store bekymringer for folk og arbeidsgivere. Derfor var det helt nødvendig at Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, tok ansvar. Smittevernstiltak og økonomiske krisetiltak må gå hånd i hånd.

Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Det har ikke manglet på kritikken mot regjeringen det siste året. Folk og bedrifter opplever uforutsigbarhet, kommuner får for lite penger til å håndtere pandemien og for kort varsel til å håndtere nye regler. 

Opposisjonen og mediene har belyst store mangler i regjeringens håndtering av importsmitte, og vist hvor store konsekvenser det får at regjeringen ikke annonserer økonomiske tiltak samtidig som de varsler om innstramminger i smittevernreglene. Ingen skal stå alene. 

For Arbeiderpartiet betyr det at krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, at de må være rettferdige og skape trygghet og forutsigbarhet for folk og bedrifter. Det var også derfor Arbeiderpartiet igjen tok initiativ til å samle opposisjonspartiene på Stortinget, partier som sammen har flertall, for å forbedre og forlenge de eksisterende kriseordningene. Dette gjorde vi også da de første krisepakkene ble vedtatt i fjor vår. Regjeringen viser ingen vilje til å gjøre de nødvendige forbedringene selv, derfor tar vi ansvar. 

For Arbeiderpartiet handler dette om å sikre arbeidsplasser og gi økonomisk trygghet for de som står uten jobb. Vi fikk flertall for å forlenge permitteringsperioden, forlenge de midlertidige ordningene for inntektssikring for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Studenter får endelig bedre inntektssikring, og det skal brukes minst en milliard kroner på tiltak og kompetansetilbud til arbeidsledige, for å hjelpe flere tilbake i jobb.

Samtidig var det dessverre en rekke forslag Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene foreslo som det ikke ble flertall for. Frp, som kaller seg partiet for folk flest, ville ikke rette opp de aller groveste urettferdighetene til høyreregjeringen, nemlig kutt i feriepenger for dagpenger og stans av inntektssikringen til de som tjener aller minst. Frp mente heller ikke det var nødvendig å stille krav som forhindrer at bedrifter som mottar krisestøtte sier opp folk eller gir store utbytter til eiergruppen. I tillegg har regjeringen tidligere innført karensperiode for arbeidsavklaringspenger som har skapt store problemer for veldig mange. Problemet er blitt betydelig større under krisen fordi mange ikke blir avklart i tide. Arbeiderpartiet ville fikse også dette, men FrP og regjeringspartiene sa nei.

De tiltakene som Stortinget nå har vedtatt er viktige for å sikre at landet kommer seg gjennom krisen. Men det er skuffende, og egentlig uforståelig, at regjeringspartiene og FrP konsekvent nekter å støtte tiltak for de gruppene som er mest avhengige av dem. Vi vet at koronapandemien rammer skjevt, det er de som har minst fra før som rammes hardest. Likevel er det nettopp de som har minst som høyreregjeringen og Frp nekter å hjelpe. 

Derfor trenger vi en ny politikk, og et nytt flertall til høsten som engasjerer seg for arbeidstakerne og for næringslivet. Vi trenger en regjering som stiller opp og stiller krav, som satser på å skape nye jobber kutte utslipp, som bruker verktøykassen for å utvikle nye arbeidsplasser og næringer i hele landet, og som hjelper de som trenger det mest. 

Etter åtte år med fest for de rikeste må det nå være vanlige folk sin tur.

Rigmor Aasrud, arbeidspolitisk talsperson Ap 

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Ap