Regjeringen kveler oss

10. april utfordret jeg, fra Stortinget, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på når vi kan få en avklaring som bidrar til å frigjøre de båndlagte arealene i Halden sentrum. Solvik-Olsen svarte selvsagt utfyllende, men unnlot å si noe som helst om når dette kan skje.

Arve Sigmundstad med busssjåfør

Statsråden kunne altså ikke svare på når planleggingen kan bidra til å frigjøre arealene i sentrum, slik at vi kan fortsette utviklingen og utbyggingen i sentrum av byen vår.

Den usikkerheten som nå er skapt fra Regjeringens side om utbyggingen av InterCity og den videre fremdriften, skaper store utfordringer for lokalsamfunnene som er berørt. Ikke bare i Halden, men i alle østfoldbyene.

Det er av avgjørende betydning for østfoldsamfunnet å få en forutsigbar fremdriftsplan så snart som overhodet mulig. Selv om statsråden unnlater å svare direkte, er det nærliggende å tolke statsrådens svar som at han vil komme tilbake til dette ved behandlingen av ny NTP i 2022/2023.

Skulle Regjeringen ha en annen planleggingshorisont - og dermed også en annen fremdriftsplan - ville det være av stor verdi for østfoldsamfunnet å bli gjort kjent med denne så snart som overhode mulig.

Jeg har derfor, fra Stortinget, utfordret Solvik-Olsen enda en gang. Her i Halden kan vi ikke sitte stille og se på at regjeringen båndlegger store sentrumsarealer, uten å ha en klar tidshorisont for når de bestemmer seg for hva de skal gjøre i byen vår.

Spørsmålet mitt denne gangen er konkret, veldig konkret.

Legger Regjeringen opp til at trasévalg, og dermed også frigjøring av båndlagte areal for InterCity-utbyggingen for strekningen Sarpsborg-Halden, ikke vil bli avklart før gjennom behandlingen av NTP i 2022/2023?

Arve Sigmundstad

Vara til Stortinget

Østfold Arbeiderpartiet