Regjeringens politikk virker

Arbeidsledigheten stiger, forskjellene øker - de rikeste får store skattelettelser – mens de svakest stilte får mindre å rutte med. Slik virker regjeringens politikk.

Sigmundstad

Sentraliseringen har skutt fart. Både kommune, region og politireformen oppleves som sentralstyrte byråkratireformer som ikke bidrar til å gjøre hverdagen enklere for folk flest.

Lokaldemokratiet og folkestyret er satt til side. 94% prosent av befolkningen har fått knapper og glansbilder i skattekutt, mens de 1600 rikeste i Norge i gjennomsnitt har fått nesten 600.000 kroner i skattekutt – selvsagt bidrar dette til å øke forskjellene. De rikeste blir rikere og vanlige folk får regningen.

Før Stoltenberg II-regjeringen gikk av, la Arbeiderpartiet frem en næringsmelding som pekte på at det burde satses på: energi, marin, reiseliv, IKT og helse- og velferdsteknologi. Ved en aktiv og målrettet næringspolitikk ville dette kunne være viktige vekstnæringer for landet. Når regjeringen velger å sitte helt stille, har det konsekvenser. Knapt noe har skjedd, og resultatene uteblir. Det er konsekvensene av regjeringens politikk.

Vi har en rekordhøy arbeidsledighet og rekordlav vekst i nye arbeidsplasser og sysselsetting. Når regjeringen lukker øynene og lar dette skje, biter ledigheten seg fast – så også på dette området har regjeringens politikk konsekvenser.

Regjeringens rasering av arbeidsmiljøloven og frislippet av midlertidige stillinger har ført til færre faste ansatte, og flere midlertidige ansettelser. Flere unge i etableringsfasen blir stående med lua i hånden, det er ikke lett å få lån til sin første bolig uten fast jobb. Også på dette området har regjeringens politikk virket, og forskjellene øker.

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for Arbeiderpartiet. Et inkluderende arbeidsliv, med trygge faste jobber er grunnpilaren velferdsstaten er bygget på. Dette har vært en viktig frigjøringskamp for en arbeiderbevegelse som har bidratt til å bygge landet, utdanningsinstitusjonene våre og velferdsstaten vår. Et arbeidsliv med plass til alle har vært en viktig forutsetning for at vi har kunnet utvikle et av verdens beste land å leve i. Dette er nå under press fra en høyreside som ønsker større forskjeller, og regjeringens politikk virker – forskjellene øker.

Landet trenger en regjering som legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Landet trenger en regjering som sier at jobb til alle er en av de viktigste politiske målsettingene. Landet trenger en regjering som står opp for samfunnskontrakten, den norske modellen og velferdsstaten vår.

I september er det valg, du kan være med å gjøre en forskjell. Jeg er klar.    

Arve SigmundstadStortingskandidat Østfold Arbeiderparti