Et år med unntak

Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid, styrke de kommunale tjenestene som ivaretar psykisk helse og sårbare grupper og hindre at krisen gjør Norge til et mer skjevfordelt land.

En barnehageansatt viser to energiske barn et herbarium. Foto: Øivind Haug

I skrivende stund er det eksakt et år siden Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid. Skoler, barnehager, de fleste butikker og kulturlivet måtte lukke dørene. Etter det har befolkningen, offentlig ansatte, næringsliv og kulturaktører lært seg å leve med diverse tiltak som har kommet og gått.

I helsevesenet og skolen har dyktige fagfolk jobbet under stort press og gjort en stor innsats for å sikre helsen, læring og ivareta pasienter og elever under vanskelige forhold. Vi har igjen sett hvor avhengige vi er av jobbene som gjøres av arbeidsfolk - som helsepersonell, renholdere, butikkmedarbeidere og lærere.

Gjennom koronakrisen har kommunene vist seg fra sin sterkeste side der felleskapet har vært avgjørende for å håndtere situasjonen. De langsiktige strategiske satsningene har i mange tilfeller blitt satt på vent for å håndtere ulike tiltak som har kommet med kort varsel. Effekten av det er vanskelig å beregne når kommunene skal kompenseres fra tiltakspakkene.

Effekten av pandemien vil prege samfunnet vårt lenge. Mine tanker går til de unge som har hatt et år der sosiale relasjoner og omgang med venner har blitt redusert. Psykisk helse for barn og unge har blitt svekket. Mange står uten jobb, flere strever og de sårbare har fått det verre.

Hele det siste året har Arbeiderpartiet vært opptatt av å håndtere konsekvensene av i krisepolitikken. Vi kjemper for rettferdige og sosiale tiltak som tilgodeser vanlige folk. Ingen skal stå alene i krisen, vi må møte krisen med et sterkere fellesskap.

Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid, styrke de kommunale tjenestene som ivaretar psykisk helse og sårbare grupper og hindre at krisen gjør Norge til et mer skjevfordelt land.

Solveig Vitanza, listekandidat fra Halden