Regjeringen har glemt Østfold

Arbeiderpartiet foreslo i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget denne uken, å reversere regjeringens flypassasjeravgift, og erstatte den med reelle miljøavgifter. For flypassasjeravgiften er langt mer effektiv for å kutte arbeidsplasser enn å kutte utslipp. Dessverre stemte H, Frp, V og Krf ned forslaget, og flypassasjeravgiften er innført fra 1. juni 2016.

original_1478638203_5286157

I tillegg støttet Arbeiderpartiet anmodningsvedtaket fra regjeringspartiene om «å be regjeringen følge utviklingen og endringene i rammebetingelser og muligheter for flyplassene nøye og gi en grundig vurdering av situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse med budsjettet for 2017».

Dette hjelper imidlertid ikke dem som blir rammet av nedleggelsen av flyplassen nå. Avgiften ble vedtatt uten kunnskap om konsekvensene. Den handler ikke om kutt i utslipp, men om å skaffe inntekter til andre prioriteringer i budsjettet.

Moss lufthavn Rygge er nå vedtatt nedlagt. Opptil 1000 arbeidsplasser blir borte. 1000 nye personer kommer inn i ledighetskøen. Enda flere arbeidsplasser blir borte på landsbasis. Investeringer blir avblåst på grunn av usikkerheten om næringslivets rammebetingelser som denne regjeringen har skapt. Når finansministeren gjentar igjen og igjen at regjeringen har senket skatter og avgifter for å beholde arbeidsplasser og skape nye, ja så blir det helt uforståelig at hun står fast på å beholde akkurat flypassasjeravgiften, som gir det motsatte.

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg og Venstreleder Trine Skei Grande i spissen, har her satt seg fore å ramme Ryan-air, men rammet isteden arbeidsplasser og flyplassen i Rygge og Østfolds utvikling. Arbeidsplassene på flyplassen ble ofret for en avgift som ikke har noen miljøeffekt, men som finansierer andre tiltak disse partiene prioriterer. Det er dette som vil bli stående som det Solbergregjeringen gjorde for Østfold. Skuffede ordførere fra Høyre ber nå om en egen tiltakpakke til Østfold og kaller Østfold det glemte fylket. Det kan jeg forstå.

AP mener vi lykkes langt bedre med omstilling, om vi holder folk i arbeid. Vi har derfor i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett prioritert målrettede tiltak mot den økende ledigheten utover regjeringens forslag, blant annet gjennom en større tiltakspakke, fire mrd. kroner mer til kommunene, egne tiltak for nyetableringer og omstilling og tiltak mot arbeidsløshet både på sørvest landet og resten av landet som også sliter, som i Mosseregionen og Askim, og vi foreslo altså å reversere flypassasjeravgiften og øke miljøavgifter isteden, men alle disse forslagene ble altså nedstemt av H, Frp, V og Krf.

Å miste jobben og bli arbeidsledig er ikke bare alvorlig for de som rammes, økt arbeidsledighet er også alvorlig for landet. Dette tar Arbeiderpartiet på alvor! Arbeid til alle er Arbeiderpartiets røde tråd i budsjettet for 2016 og i revideringen av dette. Mens regjeringen og deres støttepartier prioriterer skattekutt og andre ting.

Irene Johansen

Stortingsrepresentant Ap