Nominasjons- og programarbeidet for Viken Arbeiderparti er i gang

Lørdag var det valgte representantskapet i Viken Arbeiderparti samlet i Moss for å velge nominasjonskomite og programkomite for arbeidet frem mot fylkestingsvalget i 2019. Representantskapet teller 100 medlemmer med stemmerett, 49 fra Akershus – 24 fra Buskerud og 27 fra Østfold. Alle er årsmøtevalgt av sine fylkespartier.

Oversiktsbilde representantskap i Viken

Som leder i nominasjonskomiteen ble fylkespartileder i Østfold Stein Erik Lauvås enstemmig valgt, og han fikk med seg fylkespartileder i Buskerud Martin Kolberg som nestleder. De øvrige medlemmene av komiteen er: Sverre Myrli, Akershus - Siri Hov Eggen, Akershus - Gunnar Gussgard, Akershus - Hege Lending Svendsen, Akershus - Tone Prestegaard Eriksen, Akershus -Solveig Vestenfor, Buskerud -Jørn-Inge Frøshaug, Buskerud -Monica Myrvold Berg, Buskerud - Svein Larsen, Østfold - Ellen Solbrække, Østfold  -Siri Martinsen, Østfold  -Vilde Jagland, AUF  - Mani Hussaini, AUF - Torbjørn Ness, LO

Som leder i programkomiteen ble gruppeleder i Akershus Arbeiderparti enstemmig valgt, og hun fikk med seg nestleder i Buskerud Arbeiderparti Tonje Kristensen som nestleder. De øvrige medlemmene av programkomiteen er: Arild Burud, Akershus - Siri Baastad, Akershus - Roger Evjen, Akershus - Bjørn Tore Ødegården, Buskerud - Ståle Versland, Buskerud  -Siv Henriette Jacobsen, Østfold - Sindre Martinsen-Evje, Østfold  -Kirsti Brække Myrli, Østfold - Hoda Imad, AUF -  Sindre Lysø, AUF - Jan Petter Gundersen, LO

Nominasjonsmøtet, som også skal vedta programmet Arbeiderpartiet går til valg på, er fastlagt til lørdag 12.januar 2019.

Innen den tid skal alle ledd i partiorganisasjonen, AUF og fagbevegelsen få si sitt i prosessen.  Det legges også opp til en bred prosess når det gjelder programarbeidet.