Stein Erik Lauvås gjenvalgt som leder

Stein Erik Lauvås ble gjenvalgt som leder i Østfold Arbeiderparti. Gjenvalgt ble også Inger Lise Skartlien som nestleder. Se hele oversikten over nyvalgt styre med utvalg. Alle ble enstemmig valgt.

original_1478640699_076363

Styret:

Leder:                                   Stein Erik Lauvås - Marker

Nestleder:                            Inger Lise Skartlien - Rygge

Studieleder:                         Vegar Fjell - Eidsberg

Leder kvinnenettverket:    Hanne Tollerud - Moss

Styremedlem:                     Svein Olav Agnalt - Skiptvet

Styremedlem:                     Siri Martinsen - Fredrikstad

Styremedlem:                     Kirsti Myrli Brække - Halden

Styremedlem:                     Elise Bjørnebekk Waagen - Sarpsborg

Styremedlem:                     Vegar Finnes - Trøgstad

Vara:                                    Atle Ottesen - Fredrikstad

Vara:                                    Shakeel Rehman - Moss      

Vara:                                    Ellen Solbrække - Rakkestad

Landsstyret

Stein Erik Lauvås             Vara: Svein Olav Agnalt

Inger Lise Skartlien          Vara: Hanne Tollerud

Kontrollutvalget: 

Leder:        Arne Øren - Fredrikstad

Medlem:    Anne Gro Pedersen - Sarpsborg

Medlem:     Roy Hagen - Marker

Vara:          Tone Ingesen - Sarpsborg

Vara:          Sverre Hervik - Fredrikstad

Samarbeidskomiteen:

Medlem: Stein Erik Lauvås          Vara: Irene Johansen

Medlem: Inger Lise Skartleien    Vara: Svein Roald Hansen

Medlem: Ole Haabeth                  Vara: Siv Jcobsen

Studieutvalget:

Leder:      Vegar Fjell - Eidsberg

Medlem:   Ragnhild Skovly Hartviksen - Råde

Medlem:   Arne Berg - Sarpsborg

Medlem:  Ulf Torben Redi - Halden

Medlem:   Naima Alasow AUF

Tiltrer:      Christian Skyum - AOF

Klima- og miljøutvalget 

Leder:       Andreas Lervik - Sarpsborg

Medlem:   Solveig Kristine Ø. Vitanza - Halden

Medlem:   Helge Kolstad - Trøgstad

Medlem:   Per Kristian Hansen - Fredrikstad

Medlem:   Sofie Thelin - AUF

Vara:          Ayaan Sugulle - AUF

Veteranutvalget:

Leder:        Signe Øye - Hobøl

Nestleder: Nils Sagstuen - Halden

Medlem:    Erling Charles Olsen - Råde

Medlem:    Yngve Hågensen - Spydeberg

Medlem:    Torill Bergene - Askim

Kommunalutvalget:

Kommuneutvalget knytter til seg et kommunalt forum. Forumet består av partiets ordførere. Der vi ikke har ordfører skal varaordfører være medlem, og der vi ikke har ordfører eller varaordfører skal kommunepartiets gruppeleder være medlem.

Leder:         Inger Lise Skartlien - Rygge

Medlem:     Ole Haabeth - Fredrikstad

Medlem:     Kjell Løkke - Råde

Internasjonalt utvalg:

Leder:       Tomas Colin Archer -Moss

Nestleder: Aasa Furali - Fredrikstad

Medlem:    Svein Roald Hansen - Fredrikstad

Medlem:    Lisa Skaret - Fredrikstad

Medlem:    Linn Victoria Olsen - Halden

Medlem:    Filsan Warsame- AUF

Vara:         Cecilie Agnalt - Skiptvet

Vara:         Tom Thoresen - Fredrikstad

Vara:          Helge Kolstad -Trøgstad

Vara:          Sebastian Heløe - AUF