Høyres Intercityutbygging

Østfold Høyres Ingjerd Schou og Tage Pettersen har vondt for å forstå hvor man tar det fra at jernbaneutbyggingen i Østfold er foreslått stoppet. De kan jo bare lytte til sin egen Samferdselsminister.

Nærbilde av et tog som venter på perrongen. Foto: Øivind Haug

Høyre at Arbeiderpartiet hadde for lave ambisjoner for å få ferdigbygget jernbanen fram til Halden. De lovte at om de kom i regjering så skulle det jammen bli større fart i utbyggingen og ny jernbane fram til Halden skulle bli ferdig to år tidligere.

Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd, den er nå så lav at deres egen regjerings statsråd for samferdsel går ut og varsler stopp i utbyggingen av jernbane gjennom Østfold.

Nå skal vi sørge for at det ikke blir noe av. Østfold Arbeiderparti kommer til stå knallhardt på kravet om at vi får en ny jernbane gjennom Østfold. Østfold har ventet for lenge som vi har, og med Høyre i regjering kan vi bare slå fast at noe raskere utbygging ble det ikke, tvert imot.

Intercityutbyggingen gjennom Østfold er en av de viktigste samferdselsprosjektene for vår region og Østfold Arbeiderparti kommer ikke til å akseptere at den stopper opp eller ikke blir gjennomført. At Høyre og regjeringen har sporet av i saken er selvsagt ikke bra for Østfold. Så derfor kan vi forsikre om at Østfold Arbeiderparti vil være rause og rykke ut med nødvendig kranhjelp så Høyre og regjeringen kan komme opp på sporet igjen.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant