Kommunene må si nei til sosial dumping

Med rett fokus og riktig kompetanse kan norske offentlige innkjøp bidra til mindre sosial dumping og mindre svart økonomi innen norsk arbeidsliv.

original_1478641571_6551955

Det offentlige i Norge har et stort ansvar, ting må gjøres riktig. Og offentlige bestillere og innkjøpere har stor makt.

Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Rygge kommune har vedtatt varianter av Skiens-modellen. Særlig når det gjelder kommuners og fylkeskommuners kontrakter med bygge- og anleggsfirmaer er dette viktig.

I flere saker har vi den siste tida sett at norske offentlig bygg blir reist av underbetalte og ufaglærte ansatte. Mange har to lønnsslipper, en offisiell og en faktisk. De får ikke dekket hjemreisene de har krav på, og krav til byggeplassen om HMS og utstyr er ikke fulgt opp.

Slik kan det ikke fortsette.

Det offentlige må sørge for at det stilles krav i kontrakter og at tilsyn blir gjennomført. Det kan ikke reises spørsmål om skikkethet, lovlighet eller sikkerhet når sykehus og skoler bygges rundt omkring i Norges land.

Skal vi få ungdom til å velge byggfag, bli tømrere, rørleggere eller murere så må vi tilby dem gode jobber i et seriøst norsk arbeidsliv.

Østfold Arbeiderparti vil derfor at flere kommuner sier nei til sosial dumping, og bruker sin innkjøpsmakt til å sikre ungdom både lærlingeplass og jobb.

Inger-Lise Skartliennestleder Østfold Arbeiderparti