Tingretten på Mysen??

Nå foreslåes Tingretten på Mysen nok en gang å bli nedlagt. Det bør etter mitt syn forhindres. Heggen og Frøland Tingrett er viktig for Indre Østfold og bør beholdes der den er i dag.

Stein Erik

Jeg registrerer med glede at mine kolleger på Stortinget, Ingjerd Schou fra Høyre og Ole Andre Myrvold fra SP er av samme oppfatning.

Jeg registrerer også med glede at våre dyktige lokalpolitikere fra Indre Østfold er ute og har klare meninger om viktigheten av å beholde Heggen og Frøland Tingrett på Mysen.

Viktigst akkurat nå, er hva Høyres representant fra vårt område måtte mene, og få til. Ingjerd Schou representerer nå en flertallsregjering og det er de som bestemmer om tingretten skal leve videre eller flyttes til Ski.

Så skal vi som representerer Arbeiderpartiet sørge for at Høyres representanter får den drahjelpen de trenger for at Tingretten kan forbli et tilbud til Indre Østfolds befolkning med oppmøte i Mysen.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet