Alle kommuner skal være i stand til å gi likeverdige tjenester

av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Inntektssystemutvalget, nedsatt av Solberg-regjeringen i sin tid, har gått gjennom hele inntektssystemet for kommunene, og har kommet med sin vurdering av systemet og forslag til endringer.

For å gjøre en lang historie kort. De fattige kommunene forblir fattige, og de rike forblir rike.

Dette er et omfordelingssystem, slik at det en kommune tjener, taper en annen.

Jeg synes jo egentlig at prinsipper som likeverd og solidaritet derfor passer utmerket inn i debatten.

For at alle kommuner skal være i stand til å produsere likeverdige tjenester må alle skatteinntektene (ikke særskatter som naturressursskatt, eiendomsskatt på kraftverk ect.) omfordeles i mye større grad enn dagens/forslagets system som skaper A, B og C kommuner.  

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, leder av Østfold Arbeiderparti

Vi må ha en utgiftsutjevning som speiler faktiske behov, der levekårsutfordringer tas på alvor (ikke vektes ned), og sørger for at kommunene kan forbedre seg i riktig retning ved at forebyggende tiltak kan finansieres.

Et stort flertall av kommunene i Østfold er minsteinntektskommuner, og vil (tro det eller ei) komme enda dårligere ut med dette forslaget som nå har blitt fremmet.

Det kan vi ikke godta, og vi må kjempe for bedre løsninger enn dagens system, og det som har blitt foreslått.

Jeg derfor glad for at vår rød-grønne regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) sier følgende: «Kommunenes inntektssystem skal brukes til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kommunene, og inntektssystemet til kommunene skal sikre at forholdet mellom inntekter og faktiske oppgaver samsvarer bedre.»

Jobben vår med å få endret dette har begynt. Vi må kjempe for et rettferdig system til det beste for våre innbyggere.