Nei til avsporing av InterCity nå!

Nærbilde av et tog som venter på perrongen. Foto: Øivind Haug

Det er med stor bekymring Østfold Arbeiderparti ser at regjeringen vil foreslå å stanse utbygging av dobbeltsporet utenfor Fredrikstad sentrum. Det innebærer en avsporing for InterCity-utbyggingen i Østfold. Vi har ventet lenge nok på en nødvendig modernisering av jernbanen, en av landets mest trafikkerte strekningen. Målet om dobbeltspor til Halden innen 2034 må stå fast. Framdriften må opp.

Østfoldbanens brukere trenger et pålitelig togtilbud med kortere reisetid, høy punktlighet for både person- og godstog og flere avganger. Østre linje må koples på det nye dobbeltsporet fra Ski til Oslo for å styrke togtilbudet på østre linje.I årevis har store arealer blitt båndlagt i påvente av IC-utbyggingen. 

Folk vet ikke hvor lenge de kan bo i husa sine, kommunene får ikke tilrettelagt slik at næringslivet kan utvikle viktige områder for arbeidsplasser, bolig og handel. Usikkerheten legger en klam hånd over byutviklingen.InterCity-utbyggingen er en forutsetning for moderne og framtidsrettede knutepunkt-stasjoner i bykjernen som styrker kollektivtilbudene, sykkel og gange i byområdene. Viktige bidrag til mindre biltrafikk og reduserte klimautslipp.

Moderne jernbaneutbygging koster. Å skyve jobben foran seg, gjør det ikke billigere, bare dyrere.