Lærlingeplass til alle

Vi begynner å nærme oss tiden for nyttårsløfter, Arbeiderpartiets løfte om lærlingeplass til alle er langt mer enn et nyttårsløfte.

original_1478640663_045707

Vi har bidratt sterkt til at målsettingen om lærlingeplass til alle er vedtatt i Østfold fylkesting og det jobbes knallhardt hver eneste dag for å nå målet.

Østfold fylkeskommune vil alene neste år øke fra 47 til 70 lærlinger i sine virksomheter. Det er også lagt inn midler i budsjettet for 2016 til å dekke lærlingetilskudd for de nærmere 250 plassene som mangler på full dekning.

Det å få lærlingeplass er en nødvendighet for å få fullført fagbrevet og dermed fullføre og bestå videregående opplæring. Vi trenger din hjelp for å lykkes. Kan du på din arbeidsplass ta inn en ungdom i lære ?

Det jobbes nå med en 10 punkts plan for å skape flere plasser, og denne inneholder mange tiltak.

Blant annet vil vi lage vår egen Østfoldkontrakt som forplikter partene i arbeidslivet, næringslivet og det offentlige Østfold.

Rett over nyttår vil samtlige ordførere bli utfordret på å inngå en avtale om flere lærlinger i sin kommune. For flere fag som f.eks helsefag og barn og ungdom er dette eneste mulighet for fagbrev.

La oss løfte denne viktige saken sammen, la årets julegave være en ny lærlingeplass.

Inger-Christin TorpNestleder i Opplæringskomiteen i Østfold Fylkeskommune