Vi skal ta Østfold tilbake- hva er viktig for deg?

les

Vi vil ha ditt forslag når vi skal lage ny politikk for framtidas Østfold. Du vet best hva som rører seg i ditt lokalsamfunn- dine innspill er viktige for oss!

I ukene og månedene som kommer så skal vi i kommunepartiene og i fylkespartiet jobbe med det programmet vi skal gå til valg på i kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

Vi skal oppsøke, lytte og ta med oss innspill inn i jobben med disse programmene.

Det er viktig for oss hva som er viktig for deg der du bor. I ditt nærmiljø, i din by eller kommune. Vi er helt sikre på at vår politikk blir bedre når vi får innspill fra flere.

På dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode.

Det er en stor og omfattende jobb som er i gang, ikke minst i Østfold Arbeiderparti, når vi nå skal i gang med byggingen av nye Østfold. Det er helt tilbake til 2014 at vi sist jobbet med et fylkesprogram som kun skal gjelde Østfold. Etter noen år med Viken så har vi med oss både gode og mindre gode erfaringer, disse erfaringene er det viktig at vi tar med oss. Vi skal ta med oss det som var bra fra gamle Østfold og det som har vært bra med Viken, når vi bygger Østfold 2.0.

I min kommune, Sarpsborg, har vi allerede fått flere gode innspill til vårt program fra enkeltpersoner,   lag og foreninger, råd og bedrifter. Jeg håper på enda flere innspill nå i ukene som kommer, og derfor vil vi gjerne vite: hva er viktig for deg?

Therese Thorbjørnsen