Industri- og næringsfylket Østfold

Det nærmer seg fem måneder siden landet måtte stenge ned over natten. Ungene kunne ikke lenger dra på skole, folk kunne ikke lenger jobbe på kontoret og oss Østfoldinger kunne ikke lenger dra til Svinesund.

auf

Selv om harryhandel for mange til lands kan være et spøkemoment og en vits man gjerne drar for å gjøre litt narr av østfoldinger så har det en stor praktisk betydning å kunne kjøre rett over grensa å få matvarer betydelig billigere. Som påtroppende student med lav-inntekt er jo denne muligheten nærmest en velsignelse, men for næringslivet i Østfold byr grensehandelen på både utfordringer og muligheter.

Vi kan ikke bruke all tiden på å gå tilbake til normalen etter koronakrisa. Det er nå vi skal fremover. Det er ikke til å skjule at Østfold er et fylke som scorer dårlig på mange punkter. Og selvom om fylkesgrensene nå har blitt visket ut er problemene like reelle. Vi har flere skrive- og lesevansker. Vi veier mer enn resten av landet. Vi har høyere grad av barnefattigdom.

Men oss Østfoldinger har en uknuselig tro på dugnad og samhold, og vi har potensialet til å bli et næringsfylke og en hjørnestein for Viken. Det er lite Østfold ikke har. Vi har landbruk, industri, flotte skoger og vakre strender, og alt dette skal vi bruke til vår fordel. Råning, rølp og allsang på grensen er en dal av oss, men vi har mye mer å by på og koronakrisen gir oss muligheten til å bygge et sterkere fylke enn noen gang.

Før oljeeventyret starta i 1969 var Østfold Norges ledende industrifylke, men det svarte gullet førte til at vi ble glemt. Med Øra i Fredrikstad og Borregaard i Sarpsborg har vi muligheten til å bli landets beste på grønn industri og verdens kjent for innovasjon og teknologi.

De siste årene har stadig flere statlige arbeidsplasser blitt flyttet ut av Østfold. Mitt håp er at ved neste stortingsvalg og under en Arbeiderparti-ledet regjering får vi en sårt etterlengtet statsråd fra Østfold om igjen kan sette oss på dagsorden. Det er kompetanse i dette fylket som er til gode for hele landet. Østfold er porten til Europa og internasjonal handel.

Støtten til Østfold som et industri- og næringsfylke ble sakte fjernet etter vi fant olje på Vestlandet. Det er dette som må reverseres. Vår kompetanse, dugnadsånd og grønne innovasjon er en del av løsninga for at Norge og den norske modellen skal opp på bena igjen.   

Grensa til Sverige gjør det attraktivt for oss å skaffe billig mat, men det gir oss og muligheten til å bli et fylke med større turist virksomhet. For blant annet ungdommen i Halden har Svinesund gitt en fast jobb som gir skatteinntekter til Norge. Sverige har bidratt til å utkonkurrere enkelte bedrifter, men da trenger vi en regjering og en statsråd som ser oss og lytter til oss.

Østfold forblir det joviale og litt harry fylket og det skal vi være stolt av, men videre skal vi og bli industri- og næringsfylket. Vi trenger nå en aktiv næringspolitikk for Østfold.

Mathias Lind HøyningLeder i AUF i Østfold