Ap støtter sykepleierne

«Arbeiderpartiet vil ikke gjennomføre Arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Utfordringer knyttet til å fastsette turnusplaner må løses uten å ta fra de ansatte sin medbestemmelse».

Siv Henriette Jacobsen

Regjeringen satte for en tid siden ned et arbeidstidsutvalg. Dette utvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får dermed liten innflytelse på turnusene. Dette kan føre til en mer belastende hverdag for de ansatte.

Norge trenger flere sykepleiere, og vi trenger sykepleiere som ønsker å jobbe full tid slik at vi får utnyttet kompetansen og ikke må utdanne to for hver stilling. Skal vi få flere til å være villig til å jobbe i hele stillinger – så er vi helt avhengig at de får en arbeidshverdag som er til å leve med. Økt arbeidsbelastning kan ramme de ansattes helse og trivsel, og i siste instans svekke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene.

Sykepleierforbundet har utfordret alle partiene på Stortinget, og spør hva partiene mener om arbeidstidsutvalgets forslag. Arbeiderpartiet vil forsterke arbeidsmiljøloven, ikke svekke den slik dagens regjering har gjort. Arbeiderpartiet støtter ikke forslag som svekker arbeidstakernes rettigheter. Vårt svar til Sykepleierforbundet er:

«Arbeiderpartiet vil ikke gjennomføre Arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Utfordringer knyttet til å fastsette turnusplaner må løses uten å ta fra de ansatte sin medbestemmelse».

Vi er dermed enig med Sykepleierforbundet i at forslaget fra arbeidstidsutvalget må avvises.

Siv H. Jacobsen

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti