Her er vår nye fylkestingsgruppe!

Det er nå klart hvem som skal representere Arbeiderpartiet på fylkestinget i Østfold kommende periode. Mandag valgte også representantskapet gruppestyret.

original_1478640650_1028054

Mandag ble fylkestingsgruppa for perioden 2015-2019 konstituert på Østfold Arbeiderparti sitt representantskap. Avtalen som er inngått med SV, Sp, MdG og KrF ble også godkjent, mens den politiske plattformen som er under utforming skal godkjennes av styret i Østfold Arbeiderparti. 

Som tidligere nevnt på hjemmesiden, gis Arbeiderpartiet gjennom avtalen både fylkesordfører, fylkesvaraordfører og en komitéleder, samt to komiténestledere og god representasjon i komiteene og fylkesutvalget med henholdsvis fem i hver komité og fire i fylkesutvalget. Hvem som skal sitte i hvilken komité er enda ikke avklart, men representantskapet vedtok mandag at fylkesordfører Ole Haabeth, fylkesvaraordfører Siv Jacobsen, Andreas Lervik og Cecilie Agnalt får plass i fylkesutvalget.

I tillegg ble det vedtatt at Siv Jacbosen også fortsetter som gruppelder, Andreas Lervik bli ny leder av næring- og kulturkomiteen og gruppenestleder, mens Cecilie Agnalt blir både nestleder i samferdsel- og miljøkomiteen og gruppesekretær. Lars Pedersen Due blir fraksjonsleder i næring- og kulturkomiteen, mens Inger-Christin Torp blir nestleder i opplæring- og helsekomiteen.

Vi sitter igjen etter valget med like mange representanter som i perioden 2011-2015, og med 18. varaplasser. Det er et bredt spenn i alder, geografi, bakgrunn og erfaring. Alderspennet i gruppa går helt fra Tor Melvold som siste vara med sine 68 år til nyinnvalgt representant Caroline Andres og vara Alexander El Younoussi på 18 år.


Representantene 2015-2019

1. Ole Haabeth
2. Siv Henriette Jacobsen
3. Andreas Lervik
4. Cecilie Agnalt
5. Lars Pedersen Due
6. Inger-Christin Torp
7. Rune Fredriksen
8. Wenche Olsen
9. Vegar Fjell
10. Caroline Andres
11. Anwar Poya
12. Inger-Lise Skartlien
13. Ole Hagen
14. Aase Furali
15. Håvard Wennevold Osflaten

Vararepresentanter
Mona Vauger
Trygve Einar Westgård
Maria Aarum Molteberg
Roar Høisveen
Ragnhild Skovly Hartviksen
Terje Moland Pedersen
Janne Mustorp Ultvedt
Per Øistein Kivijärvi
Linn Victoria Olsen
David Tehrani
Gunnel Edfeldt
Stian Hansen Thorvaldsen
Kirsten Mostad Pedersen
Chiga Bisimwa Nyamugira
Line Marthinsen
Alexander Karlsen El Younoussi
Therese Winther Antonsen
Tor Melvold

Se oversikt for alle partiene her