Sindre ma

Høyre mangler ambisjoner for Østfold!

Om kort tid er det fylkestingsvalg. Da får innbyggerne mulighet til å stemme på det partiet de ønsker at skal styre fylkeskommunen de neste fire årene. 

Fylkeskommunen kan virke fjern for mange, i hvert fall hvis vi sammenligner med folks forhold til kommunene. Det er ganske forståelig da kommunene er der folk bor, det er der man leverer barna sine i barnehagen og i skolen, det er der mange jobber og det er der vi ender opp på sykehjem. Det er nært oss.

Likevel driver fylkeskommunen en rekke tjenester som også påvirker oss. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og busstilbudet. Fylkeskommunen er en utviklingsaktør, mens kommunen i større grad er tjenesteaktør. Fylket skal bistå kommunene. Være et nødvendig bindeledd mellom kommune og stat.

Om kort tid er det fylkestingsvalg.

Det er virkelig oppsiktsvekkende at Høyre har så lave ambisjoner for fylkeskommunen.

Høyre vil ikke gi mer midler til fylkeskommunene som de så sårt trenger. Tvert imot vil de kutte 1 milliard til fylkene. 

Høyre vil ikke gi flere oppgaver til fylkeskommunene, som ville avlastet Statsforvalteren og sørget for mer politisk styring. 

Høyre vil ikke utvikle fylkeskommunene, de vil helst fjerne det regionale nivået. 

De har altså ingen reelle ambisjoner for fylkeskommunene, annet enn å svekke dem. Da hjelper det ikke stort med flotte partiprogrammer med politiske saker å gå til valg på, når alt koster penger og Høyre vil kutte 1 milliard til fylkene.

Et slikt milliard-kutt som Erna Solberg lanserte for en stund tilbake vil gå utover innbyggerne i Østfold, slik som i alle andre fylker. 

Det vil kunne føre til kutt i busstilbudet, stans i investeringer i skolebygg, færre midler til kulturinstitusjoner rundt om i fylket. Å drive fylkeskommune er ikke gratis. Det koster penger å sikre elevene en god skolehverdag, å sørge for at folk kan ta bussen og at fylkesveiene vedlikeholdes.

For Østfold Arbeiderparti blir det viktig å føre en ansvarlig politikk dersom vi vinner valget. Vi ønsker å videreføre gode ordninger fra tidligere, samtidig som vi vil tenke nytt og sørge for god utvikling av fylket vårt. Arbeiderpartiet har styrt Østfold før, vi har styrt Viken trygt gjennom sin levetid og vi vil jobbe for fortsatt god styring av nye Østfold fylke dersom vi får velgernes tillit. 

I Østfold har vi mange muligheter vi kan gripe fatt i. Vi har mange dyktige fagfolk, vi har industri og næringsliv. Vi har skog og mark og havet. Vi har nærhet til både Oslo og Sverige. Vi har bygder og byer.

Politikk handler om å prioritere, men også om å ville noe. Arbeiderpartiet tror på Østfold. Vi vil noe mer.

Alle skal ha like muligheter uansett hvor du bor, og hvor mye penger du har. Vi vil sikre trygghet for folk, skape muligheter og løse oppgavene i fellesskap. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Sammen bygger vi nye Østfold!

Sindre Martinsen-Evje

Fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti.