God integrering en nøkkel

Det må føres en aktiv og inkluderende integreringspolitikk. En forutsetning for dette er tidlig og god norskopplæring. Et av de viktigste målene i integreringspolitikken, er å sikre at de som får opphold raskt kan gå inn i arbeidslivet og bli økonomisk selvforsørget. God språkopplæring, utdanning og kvalifisering er avgjørende for at vi lykkes med dette.

original_1478641374_4516778

Kommunene må settes i stand til å ta i mot og starte integreringsarbeidet så raskt som mulig. For å nå dette må kommuneøkonomien styrkes og ekstra utgifter dekkes av staten og kommunens egenandel for unge enslige asylsøkere må fjernes. Arbeidslivet må bidra til at flyktningene får en mulighet til jobb. Frivilligheten må få gode vilkår for å bidra. Vi må alle bidra til at de som skal få bli, også blir ønsket velkommen som kolleger og naboer.

Vi avviser regjeringen utkast til innstramminger i familiegjenforening og forlengelse av midlertidigheten i oppholdstillatelsen. Det er spesielt viktig å ivareta våre forpliktelser overfor barn og unge.

Vi skal stille opp, men også stille krav. Vi må sørge for at alle blir en del av den norske samfunnskontrakten. Den norske velferdsmodellen og det norske samfunn er bygget på forutsetningen om at alle som bor her både må kunne gjøre sin plikt og kreve sin rett og slik må det