Bygg i tre!

Stortinget har vedtatt klimamål – vi i kommunene og fylkeskommunene skal selvfølgelig bidra. Det er flere måter å gjøre det på, jeg skal nevne to.

Bilde av Ellen Solbrække

Biogassen har bidratt til at flere norske byer har til dels klimanøytral busstransport. Østfold fylkeskommune har også satset mye på dette.

Biogassens unike egenskaper må ikke drukne i debatten om import av biodrivstoff og morgendagens teknologi. Biogassproduksjon har lavt karbonfotavtrykk og en slik produksjon løser mye av avfallsproblematikk og gir lokal verdiskapning. I tillegg til busser vil det fremover sannsynlig være både tungtransport og fergesamband som vil benytte biogass.

Det andre området vi i det offentlige kan bidra med: Er å bygge kommunale/ fylkeskommunale bygg med tre.

Det Grønne bygg skiftet er i gang, mange kommuner i Norge er flinke, flotte bygg er ferdigstilt og flere prosjekter er på gang. Men enda flere kommuner bør bygge barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem m.m i tre.

Hvorfor?

Skogen er en enorm ressurs, som vi bør utnytte enda mer.

Når vi i det offentlige går foran vil dette føre til et stort potensiale for innovasjon, næringsutvikling og det vil ha en betydelig klima effekt, treet binder karbon også etter at det har blitt materialer i bygg.

Alt for mange tømmertrailere går ut av landet vårt, vi må ha produksjon i Norge. Vi i det offentlige må etterspørre og bli gode bestillere. Vi må bruke innkjøpsmakten vår ved å stille tydelige krav gjennom våre anskaffelser.

Vi skal ikke ekskludere stål og betong, vi skal inkludere tre.

Det er dette som er utgangspunktet for kampanjen «Ordførere for tre». Det startet vi i Rakkestad med god støtte fra Østfold fylkeskommune og Fylkesmann i Østfold. Målet med «Ordførere for tre», er å øke antall kommuner som velger tre i sine bygg.

Det trengs også virkemidler.