Høyre og flyavgifter

Jeg registrerer at Østfold Høyre og tidligere Mosseordfører og nå Stortingsrepresentant Tage Pettersen forsøker å få luft under vingene ved å kritisere Arbeiderpartiet i debatten om innføringen av flypassasjeravgift. Det er godt forståelig at Høyre ønsker å vri fokuset vekk fra egne beslutninger men det blir lite troverdig.

Stein Erik

Det er et faktum at avgiften ble innført uten konsekvensutredning en sen nattetime uten annet formål enn å skaffe mer penger til statskassen. Det er et faktum at Østfold tapte stort på vedtaket. Her er noen sitater fra Høyre og et par Høyrestyrte kommuner i sakens anledning, bare sånn for å friske opp hukommelsen.

Østfold Høyre datert 9 februar 16 : Sitat: «Avgiften gir ingen god miljøeffekt» og videre i brevet «Østfold Høyre mener den planlagte flypassasjeravgiften har store negative konsekvenser for regionen, og at den derfor ikke bør innføres». sitat slutt.

Moss kommune med daværende Ordfører Tage Pettersen i spissen skriver blant annet i sitt vedtak i Formannskapet 8 februar 16 : Sitat «Regjeringens forslag om flypassasjeravgift på 80 kroner for alle passasjerer som reiser i og fra Norge bør ikke iverksettes, da avgiften vil gi svært alvorlige utilsiktede følgevirkninger» sitat slutt.

Hobøl kommune uttaler kort og godt, sitat « Hobøl kommune støtter ikke Regjeringens forslag til flyseteavgift» sitat slutt.

Rygge Høyre skriver i en uttalelse: Sitat « foreningen (Rygge Høyre ) er motstander av å innføre en avgift (flypassasjeravgiften) som oppfattes som en fiskal avgift uten nevneverdig betydning for miljøet og som kan påvirke arbeidsplassene i Østfold negativt» sitat slutt.

I tillegg så tok daværende Mosseordfører fra Høyre, Tage Pettersen, initiativ til et opprop mot avgiften og som fikk god tverrpolitisk respons.

Det er jo ikke alltid lett å huske alt hva man har ment og sagt, det kan jeg være den første til å innrømme, derfor kan det også være lurt å sjekke litt bakover før man «kliner til « og går i strupen på andre.

Vi håper all at det blir ny aktivitet på Rygge og at Østfoldsamfunnet kan få nye sårt tiltrengte arbeidsplasser. Østfold Arbeiderparti vil støtte opp om og jobbe aktivt for nye arbeidsplasser til Østfold, da trenger vi et sterkt politisk trykk og det håper jeg Østfold Høyre også kan bruke tid på.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Leder Østfold Arbeiderparti