Region teater i Østfold?

Fylkesrådmannen fremmer nå en sak hvor hun ber spør om det er politisk oppslutning for å se på hvordan Østfold kulturutvikling kan bli et regionteater i Østfold, på linje med andre regionteatre i Norge. La meg svare på det med en gang. I Arbeiderpartiet er det vilje, det er mot og det er utålmodighet for å få et regionteater også i Østfold.

Teater

Det er ikke tvil om at Østfold kulturutvikling leverer kulturopplevelser til Østfoldingen på et høyt nivå. Tross dette, er min oppfatning at scenekunsten de senere år har hatt en mindre fremtredende rolle i Østfold hva man kunne ønske. Det er derfor nå viktig synliggjøre scenekunsten vår igjen.

Østfold kulturutvikling har i dag har en svært bred og solid kompetanse på områdene kunstproduksjon, arrangementslogistikk og markedsføring. De kjenner kultur-Østfold bedre enn de fleste og de har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Dette er kvaliteter som er viktige for å igjen løfte scenekunsten opp og fram.

Regionteaterstatus er viktig for scenekunsten i Østfold. Et regionteater, med scener i alle fylkets byer, vil være med å gi gode teateropplevelser for publikum og det vil være med å styrke både det etablerte profesjonelle- og amatørteatermiljøet vi har i fylket.

Men, ambisjonen om å få regionteaterstatus henger også sammen med både kvalitet, kvantitet og statlig finansiering. Jeg mener at Østfold kulturutvikling allerede leverer på kvalitet og kvantitet, så nå ligger utfordringen i å løfte den statlige tildelingen vi allerede får, opp på et nivå som kan sammenlignes med andre sammenlignbare teatre. Jobben må starte nå og første trinn i dette arbeidet vil derfor være å løfte fram scenekunst som et satsningsområde i Østfold kulturutvikling, trinn to må være å utarbeide et konsept for hva slags regionteater vi ønsker og trinn tre må være å få på plass en sterk statlig finansiering av teateret.

Vi i Østfold Arbeiderparti er klare – Vi er klare for å styrke scenekunsten og klare for å få på plass et regionteater i Østfold!

Andreas Lervik Leder av fylkestingets næring- og kulturkomite

Nestleder Østfold Arbeiderpartis fylkestingsgruppe