Sindre Martinsen Evje foran kulåsparken i Sarp

Sindre sin landsmøtetale

Nok nett og mer fornybar kraftproduksjon i Østfold

Dirigenter

Kjære Landsmøte

Tusen takk Jonas for en gnistrende god innledning!

Jeg er glad for at det er du som vår min statsminister og partileder!

Jeg vil snakke om 5 grep som vil føre til store klimagasskutt og mange, nye, grønne arbeidsplasser i Østfold! Hvor jeg vil vinne valget og bli Østfold 2.0 sin nye fylkesordfører!

Raskere strømnettutbygging

Strømnettet i Østfold er gammelt og har mange flaskehalser hvor overføringskapasiteten er for liten.

Dette hindrer elektrifisering i eksisterende industri, og hindrer utviklingen av nye grønne arbeidsplasser.

Vi er avhengig av at det sikres tilstrekkelig handlingsrom og ressurser i NVE.

Statnett og øvrige nettselskaper må få fortgang i planlegging og utbygging av overføringsnett.  

Økt strømproduksjon

Ifølge Statnett kan Norge få kraftunderskudd i 2027. Vi vil gjøre vårt i regionen for å produsere kraft.

Det trengs insentiver og endring av rammebetingelser som gjør det enkelt og lønnsomt for industrien og store næringsområder å produsere og selge solstrøm seg imellom.

Store tak- og vegg-arealer er tilgjengelig hos industrien.

Insentiver for energieffektivisering er også nødvendig.

Løse floken med kvoter på avfallsforbrenning

I Østfold har vi landets mest effektive energiproduksjon fra avfallsforbrenning. Dette er resultat av tett samarbeid gjennom hele året mellom energiprodusentene og industrien.

Det er derfor et stort paradoks at en særnorsk definisjon av kvoteplikt for avfallsforbrenningsanlegg truer denne ressursutnyttelsen. Tre anlegg i Norge er kvotepliktige og alle ligger i denne regionen.

Energigjenvinning fremmes av «alle» som løsning for å avlaste strømnettet. Her skjer det motsatte: Kvoteplikt på ressurseffektiv dampproduksjonen gjør dampen ulønnsom og kan øke behovet for strøm.

Sikre finansiering av karbonfangst- og lagring

Industriell karbonfangst og -lagring er en løsning verden trenger, og som er i ferd med å realiseres i stadig flere prosjekter i Østfold. Private aktører har gått inn med midler, men man er avhengig av statlig finansiell drahjelp.

Klargjøring av infrastruktur til nye grønne industriområder

Dagens reaktive planlegging av strømnettet er spesielt utfordrende for utviklere av helt nye næringsområder.

Vi har flere industriområder som står i denne situasjonen nå. Skal vi unngå å tape arbeidsplasser til utlandet, virker klargjøring av grønne industriområder som en svært god tilnærming.

Og til slutt: Vi støtter innhenting av kunnskap om mulighetene ved kjernekraftproduksjon i Norge, og er opptatt av at Kronos Titan får like gode vilkår i Norge på gass som gis i Tyskland.

Takk for oppmerksomheten!