Under globalismens åk

Mais, mat

Det er mange ting ved dagens "globalisme" som jeg er svært skeptisk til, mye fordi det i alt for stor grad er kyniske markedskrefter og kapitalister  som styrer. Naturen reduseres til råvare, menneskene til simpel arbeidskraft og nyttige objekter for markedskreftene. Fokuset er i alt for stor grad makt og  kortsiktig gevinst, uansett hva det koster oss. 

Allikevel - vi mennesker ivaretar oss selv og vår verden best ved å samarbeide. Arbeiderbevegelsens historie beviser det. Vi kan ikke stå alene. Folk trenger folk og sammen "kan vi løfte fjell"!

Vi skal samarbeide, MEN det må skje som likeverdige parter. I samarbeidets navn skal vi ikke utnytte andre til fordel for oss selv, slik noen "såkalte" handelsavtaler gjør. Enkelte av dem har dessverre fellestrekk med tidlige tiders kolonier. Vi skal samarbeide, men samtidig må alle beholde sin integritet, identitet, stolthet og selvstendighet. En viktig del av samarbeidet er å fordele goder og byrder likt, kun slik kan fred og fokus på samarbeid oppnås. Samarbeid er demokrati og likeverd!

Hvorfor skal noen ha mye, mye mer enn de trenger, mens andre knapt har mat nok til seg og sine barn!?

Det er mat nok til alle, hvis vi deler likt!

"I have a dream"! Dette er mitt ønske.

Grethe-Lise Lunde IngerøLeder i ØAPs klima- og miljøutvalg