Østfold Arbeiderpartis stortingsvalgliste er klar!

Østfold Arbeiderpartis nominasjonsmøte har enstemmig nominert Jon Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås som de tre øverste kandidatene til stortingsvalget i 2021.

Stortingskandidater Østfold Arbeiderparti

På de neste plassene følger Solveig Vitanza fra Halden, Shakeel Rehman fra Moss og AUFs ungdomskandidat Maria D. Imrik på 6.plass. Solveig Vitanza vant kampvotering mot Maria D. Imrik på 4.plass med 71 mot 32 stemmer.

Det er et samstemt fylkesparti som går inn i en krevende og viktig valgkamp hvor målet er ny rød-grønn regjering og 4 Arbeiderparti representanter fra Østfold på Stortinget fra 13.september 2021.

De store oppgavene løser vi best sammen!

Valgte kandidater til Stortingsvalget 2021 - Østfold Arbeiderparti 1.Jon-Ivar Nygård - Fredrikstad 2.Elise Bjørnebekk-Waagen- Sarpsborg 3.Stein Erik Lauvås - Marker 4.Solveig Vitanza - Halden 5.Shakeel Rehman - Moss6. Maria Imrik  - Fredrikstad/AUF 7.Sindre Martinsen-Evje - Sarpsborg8.Cecilie Agnalt - Skiptvet9.Marius Bjørndalen - Halden 10.Therese Thorbjørnsen- Sarpsborg 11.Rune Fredriksen - Fredrikstad12. Siv H. Jacobsen - Moss 13.Knut Magne Bjørnstad - Rakkestad 14.Camilla Aas - Indre Østfold 15.Anne Otterbekk - Råde