Filip i kulåsparken i sarp

En skole der alle kan lykkes framfor Høyres press-skole

av: Filip Diskerud

Uansett hvilken bakgrunn du har, hva slags utdanning foreldrene dine har eller ikke har – så skal du møte en fellesskole som stiller opp.For litt siden skrev Østfold Høyres fylkestingskandidater, Lexander og Røgeberg, et innlegg om at de ønsker å gjeninnføre fraværsgrensen i nye Østfold. Det er vi selvsagt uenige i av flere årsaker. Men la oss ta en fot i bakken først.Det er ikke noe å gjeninnføre enn så lenge. Høyres urettferdige fraværsgrense eksisterer enda. Status nå er at kunnskapsministeren har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å komme med et kunnskapsgrunnlag på hvordan nye, helhetlige fraværsregler i videregående skole kan se ut – denne leverer de fra seg til høsten. Reglene skal utarbeides i samarbeid med blant annet lærerorganisasjoner og Elevorganisasjonen. Deretter skal dette på høring, før det behandles i Stortinget.

Dagens fraværsreglement gjelder fortsatt frem til et nytt regelverk vedtas.Fraværsgrensa er overhodet ikke perfekt. I en tid der mange unge føler på mye stress og press i hverdagen er fraværsgrensa det siste de trenger. I stedet for å tvinge elever på skolen og sende dem ut uten vitnemål hvis de ikke møter opp, burde vi legge bedre til rette for en skole der elever ønsker å møte opp. En skole med læreplassgaranti, gratis skolemat og flere helsesykepleiere. Det er Arbeiderpartiets prosjekt. Vi vil vekk fra Høyres press-skole.

Det er også verdt å nevne at elever som sliter faglig og/eller sosialt står i fare for å ikke få vurderingsgrunnlag (IV) i flere fag enn tidligere. Forskere som har evaluert fraværsgrensen mener faktisk at fraværsgrensen er til besvær for de mest sårbare elevene.

I tillegg har fraværsgrensa bidratt til å legge enda mer press på fastleger som er hardt pressa fra før.

Nylig vedtok et bredt flertall på Stortinget en ny opplæringslov som sikrer alle elever fullføringsrett. Fraværsgrensen til Høyre samsvarer ikke med denne loven, da fraværsgrensa kan føre til at elever ikke har rett på vitnemål som følge av for mye fravær.

Det er riktig at fraværsgrensen funker for noen. Den har redusert fravær for noen, men for de andre – som Høyre velger å ignorere hver gang de skryter av sin skolepolitikk, så er fraværsgrensa grunnen til at de ikke har vitnemål. Det er grunnen til at de står med et dårligere utgangspunkt enn sine venner og færre muligheter.

Arbeiderpartiet vil skape en skole der alle har like muligheter til å lykkes. Østfold-skolen skal være god for alle uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt.

Vi tror at en skole der elvene trives er den beste skole , en skole med mindre stress og press vil bidra til at man lærer mer, flere fullfører og at flere vil har det bra, og derfor er er jeg så glad for at Arbeiderpartiet i regjering ser på nye muligheter og at vi klart og tydelig sier nei til Høyres urettferdige fraværsgrense.

Filip Diskerud

7 kandidat for Østfold Arbeiderparti