G R A T U L E R E R med kvinnedagen!

av: Cecilie Agnalt

  • Ifølge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling.
  • Fra oktober hvert år jobber kvinner gjennomsnitt gratis. Det betyr at menn tjener i gjennomsnitt 20% mer enn oss.
  • Det er verdt å minne om at der kvinner er med i fredsprosesser varer freden over 50% lenger.
  • Kvinners yrkesdeltakelse i Norge er på 75%, dette utgjør godt over verdien av oljefondet. Og det er kvinner som i hovedsak jobber deltid.
  • Arbeiderpartiet har spilt en sentral rolle i likestillingsarbeidet. Det fremste symbolet på kvinnenes gjennomslag i norsk samfunnsliv var kanskje Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1986. Jeg tror ikke det har vært lett for alle kvinnene som har kjempet foran!
Cecilie Agnalt

Cecilie Agnalt

Det er fremdeles krevende arbeid. Det handler om bevisstgjøring og holdninger.

  • Hvordan kan vi som land, og som samfunn godta et redusert fødetilbud med kortere liggetid og dårligere oppfølging i ett av verdens rikeste land? Det kan virke som det legges opp til et «drive in» fødetilbud på flere norske sykehus. Dette er IKKE greit! Vi har kunnskap nok til at et godt føde og barseltilbud og oppfølging for foreldre med barn er helt avgjørende for trygghet og en god start på livet. Dette er elementær basiskunnskap.

Kvinnedagen er dagen for å rette en takk til alle kvinnene som har brøyta vei for alle rettighetene vi i dag tar som en selvfølge.  Likestilling må vi ha fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Alle kvinner skal eie makten over seg selv og sitt eget liv. Alle kvinner skal opplever frihet og likestilling med mennene.

"I år er det naturlig å samle alle krefter og mot til Kvinner som rapporterer fra krigen og kvinner som er der når soldatene kommer skadeskutt tilbake. Kvinnedagen handler om solidaritet. I dag er mine tanker hos dere" 🕊 (Rikke Komissar)  Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen