Et retningsvalg

Det er få dager igjen til valget. Årets valg er et retningsvalg. Arbeiderpartiet sier klart nei til privatisering og konkurranseutsetting av vår felles velferd.

EBW

I Sarpsborg Høyre sitt valgprogram kan du lese at partiet går til valg på å konkurranseutsette ett av kommunens sykehjem i løpet av perioden. Lignende formuleringer finnes også andre steder i høyresidens valgprogram. Fordekt i retorikk om personlig valgfrihet og effektivisering går høyrepartier flere steder til valg på å privatisere eldreomsorgen, og vår felles velferd. 

Arbeiderpartiet sier klart nei til kommersialisering av velferd og omsorg, der store multinasjonale selskaper tar ut profitt på norsk velferd. Vi mener det er grunnleggende feil å drive butikk på omsorgstjenester, og mener at vårt mål må være best mulig – ikke billigst mulig. 

I omsorgstjenestene går mesteparten av kostnadene til lønn, pensjon og bemanning. Skal en kommersiell eier ta ut et utbytte, må det spares nettopp her. Siden den største kostnaden ligger hos personalet er det nettopp her det er mest å spare gjennom lavere lønninger og dårligere pensjonsvilkår. 

Privatisering og konkurranseutsetting av våre offentlige tjenester rammer de som jobber i velferdsyrkene. Arbeiderpartiet mener at de ansatte skal ha trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår. Å skyve ansatte foran seg for å slanke omsorgsbudsjettene i kommunene er uaktuelt for Arbeiderpartiet. 

Vi vil videreutvikle vår felles velferd. Målet er faste hele stillinger til de ansatte, og et tjenestetilbud med høy kvalitet til våre innbyggere. Hver krone skal gå til å heve kvaliteten, ikke privat profitt. 

Elise Bjørnebekk-Waagen