Helikoptermiljøet på Rygge styrkes

Svein Roald

Flere helikoptre til Rygge for spesialstyrkene, blir gjennomført som vedtatt. Det er klart etter at det ble bred enighet om landmakten i Stortinget denne uka. Men hæren i nord skal også ha helikopterstøtte. Både Rygge og Bardufoss skal ha skvadronledelse

Dette er i tråd med hva Østfold Arbeiderparti har arbeidet for og betyr at den militære tilstedeværelsen på Rygge bygges ytterligere ut. Det er viktig for den samlede beredskapen i hele landet, og spesialt på Østlandet.

Avtalen omfatter fire punkter for å styrke Hæren og Heimevernet. Vi har ment at Høyre og Frp har hatt for lave ambisjoner for Hæren og Heimevernet. Helheten i avtalen vil innebære en betydelig styrking av Hæren og Heimevernet sammenliknet med regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag på alle de fire områder vi har vært opptatt av:

1) Styrke helikopterkapasiteten på Rygge til spesialstyrkene og egne hærhelikoptre på Bardufoss

2) framskynding av nye stridsvogner til 2019 (ikke 2025, som i planen)

3) en kvalitetsreform og flere soldater i Heimevernet

4) klar åpning for flere soldater i 2. bataljon på Skjold.

Arbeiderpartiet har vært villige til å bruke mer penger på Hæren og Heimevernet og satte av ekstra midler i vårt alternative 2018. Men budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF kuttet i forsvarsbudsjettet. Derfor må de økte utgiftene som avtalen om landmakten medfører dekkes inn i revidert budsjett til våren.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti