Fra israelsk okkupasjon til anneksjon?

I ly av den internasjonale corona-krisa planlegger den israelske regjering å annektere store deler av palestinsk område.

Svein Roald Hansen

Slik de tidligere har gjort med Golanhøyden i Syria. Den amerikanske presidenten har gitt klarsignal. Men det vil være brudd på internasjonal lov, noe både Trump og Netanyahus blåser en lang marsj i.

            Gjennomføres annekteringen betyr det at mulighetene for en framforhandlet og fredelig to-statsløsning og egen Palestinsk stat begraves. Hvilket er den israelske regjeringens mål.

            Jeg var i Israel med utenrikskomiteen i 2011. I møtet med kolleger i Knesset sa en av de israelske representantene at det finnes en palestinsk sak, Jordan. Dit kunne palestinerne dra. Hvorpå kollega Dagfinn Høybråten repliserte at «det ikke alltid er like lett å være venn av Israel».

            Gjennom 50 år har Israel okkupert de palestinske områdene. Tross mange forsøk på å forhandle fram en to-statsløsning, har det strandet. Systematisk har israelske regjeringen tillatt stadig flere ulovlige bosettinger på palestinske områder. Dette har i realiteten gjennomhullet det som skulle bli en selvstendig palestinsk stat.

            En annet viktig side ved en annektering er at det i realiteten vil kunne bety slutten for Israel som et demokrati eller som en «jødisk stat». Innlemmes Palestina i Israel må palestinerne får stemmerett om Israel fortsatt skal være et demokrati. Men da kan det ikke lenger være en «stat for jødene». Får palestinerne ikke stemmerett, blir Israel en apartheid-stat, hvor palestinerne blir annenrangs borgere uten stemmerett.

Det viktigste nå er å hindre at annekteringen faktisk gjennomføres. Her må den norske regjeringen samarbeid og koordinere seg med EU og FN. Det må legges maksimalt press på Israel for å stanse disse planene. Vår politikk må endres i takt med Netanyahus stadig mer ytterliggående og uforsonlige politikk overfor palestinerne.

           Arbeiderpartiet er for målrettede tiltak mot okkupasjonen, for eksempel at Norge som flere EU-land innfører en merkeordning for produkter fra okkupert palestinsk land. Stortinget har nå et forslag om okkupasjonsvarer til behandling, men høyrepartiene er imot.

           Både okkupasjon og annektering er åpenbart i strid med folkeretten. Vi må være like tydelig mot en mulig israelsk annektering av palestinske områder som vi har vært mot Russlands framferd i Ukraina.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti