Styrket mottaksapparatet

Kommunalkomiteen har i dag avgitt innstillingen til prop 152 (Tilleggsbevilgning som følge av økning i antall asylsøkere til Norge). Komiteen står enstemmig bak en rekke forslag som vil styrke mottaksapparatet og integreringen.

original_1478640686_285597

Arbeiderpartiet er glad for at Stortinget på flere vesentlige områder har bedret regjeringens forslag, dette var helt nødvendig, sier Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Komiteen har gjort følgende endringer:

- 2 millioner for å styrke den barnefaglige kompetansen hos PU

- 2 millioner til organisasjoner som bidrar med rettshjelp og veiledning til asylsøkere

- 5 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i UDI

- 48 millioner styrking av mottak for EMA 15-18 år. Her mener AP, SV og SP at dette burde gå til å styrke bemanningstetthet og barnefaglig kompetanse. Mens regjeringen og støttepartiene mener det skal gå til å utvide kapasiteten.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiets forslag om en engangsbevilgning på 50 millioner til vertskommuner for asylmottak og en engangsbevilgning på 4 millioner til Råde og Sør-Varanger kommune som nå er/blir vertskommune for ankomstmottak, fikk ikke flertall.

Vi er skuffet over at Stortinget ikke benyttet mulighet til å styrke primærhelsetjenesten til de kommunene som nå opplever å få mange asylsøkere som trenger omsorg og oppfølging, fortsetter Lauvås.

Under kommunalkomiteens høring på tirsdag ble det rettet kraftig kritikk fra de frivillige organisasjonene mot regjeringens håndtering og manglende evne til å ruste mottaksapparatet.

Det er gledelig at Stortinget har tatt noen skritt i riktig retning og rettet opp i noen av regjeringens manglende bevilgninger, men vi skulle ønsket at regjeringen og støttepartiene hadde gått enda lenger for å hjelpe kommunene i det utfordrende arbeidet de nå står midt oppe i, avslutter Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.