Nye Østfold + Arbeiderpartiet = offensiv regional næringspolitikk

Av: Lars Pedersen Due 5 kandidat Østfold Arbeiderparti

Med nye Østfold etablert får vi igjen kortere demokratisk vei til politikken som angår østfoldingene. Arbeiderpartiets ønske med Østfold 2.0 er ikke bare en mer gjennomsiktig fylkeskommune, men en fylkeskommune som gir oss store muligheter innen næringspolitikken og et økt søkelys på de fordelene vår beliggenhet gir oss.

Østfold er med sin beliggenhet ikke bare inngangen til våre nordiske naboer, men også Europa og verden.

Arbeiderpartiets næringspolitikk i fylkeskommunen er fundamentert på en rolle som en aktiv, forutsigbar og offensiv medspiller. En medspiller som følger med, initierer og støtter gjennomføringen av en fremtidsrettet næringspolitikk i tett samarbeid med fylkets ulike næringer. En forutsigbar positiv samarbeidspartner som kan legge til rette, skape kontaktflater og støtte god fremtidsrettet miljøvennlig næringsutvikling og bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser.

Fremtidens arbeidsplasser oppstår ikke utelukkende av dyktige grundere – men krever også et miljø av gode rammevilkår og brede samarbeid, også med offentlige aktører som fylkeskommunen.

Et slikt offensivt næringslivsfokus kreves for å få gode tanker fra ide-stadiet til ferdige produkter/tjenester. En aktiv støttene fylkeskommune kan utgjøre en forskjell for mange. 

Vår beliggenhet – nærme Europa – der mye av varene går inn og ut av landet – gir oss utfordringer og muligheter. De største mulighetene ligger i vår markedstilgang – men også tilgang til ulike finansielle støtteordninger vi er inkludert i.

Noen av de største mulighetene finner vi gjennom de etablerte samarbeidsorganene som er etablert med Europa der gode ideer fra norske bedrifter og grundere har tilgang til store økonomiske ressurser gjennom EUs ulike program. Disse utgjør milliarder av kroner som kan gis til prosjekter, på like vilkår som resten av Europa. 

Norsk næringsliv har, i mange tilfeller i samarbeid med offentlige støttespillere, hatt stor og økende suksess knyttet til å få tilgang til disse pengene. Mange gode prosjekter har fått store summer og gode ideer har blitt videreutviklet og realisert.

Men det er utvilsomt mye mer å hente – og jeg er overbevist om at det finnes mange gode ideer og prosjekter i startfasen i Østfold som i fremtiden vil kunne gjennomføres. Dette kan en aktiv næringspositiv fylkeskommune støtte opp om. Derfor ønsker Arbeiderpartiet en fylkeskommune på tilbudssiden som støtter det lokale næringslivet,tilrettelegger og bidrar til at flere kan lykkes – regionalt og internasjonalt.

I Arbeiderpartiet har vi en grunnleggende tanke om at «det må skapes for å dele» - og at politikk betyr noe for begge de variablene. En aktiv næringspolitikk utgjør en forskjell for samfunnet som helhet og enkeltmenneskers liv. Alt henger sammen med alt. 

To valg – to stemmer – fylke og kommune, bruk begge!