Oppvask i arbeidslivet

av: Mathias Lind Høyning

Norsk arbeidsliv trenger en renvask, og vi trenger Arbeiderpartiet til å svinge moppen.

«Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv», sier Høyre. Fleksibelt for hvem? På høyres vakt blir fortsatt unge utnyttet. Samtidig som de jobber mot det organiserte arbeidsliv, ringer stadig flere unge inn til LO sin sommerpatrulje for å varsle om grove brudd på arbeidsmiljøloven. Med Erna ved roret slipper vi flere private selskaper som GoAhead som er kjent for å operere med streikebrytere.

Mathias Lind Høyning

Mathias Lind Høyning

Å endre arbeidsmiljøloven er det første Jonas Gahr Støre skal gjøre om han blir statsminister. Det har han gjentatt flere ganger. Det var også det Hans-Christian Gabrielsen pleide å si var det viktigste å endre i norsk politikk.

Hver gang Høyre-regjeringen legger fram et nytt statsbudsjett innebærer det kutt i formueskatten til de rikeste. Rapporter fra SSB viser at disse kuttene fører til færre arbeidere og ikke fler. SSB konstaterer det vi alltid har sagt; skattekutt fører kun til skattekutt.

Med Arbeiderpartiet i front vil vi skape flere arbeidsplasser gjennom nye grønne industri prosjekter. Vi vil lovfeste retten til læreplass slik at yrkesfagelever kommer ut i arbeid. Om vi vinner valget skal vi gjennomføre en aktivitetsreform som sikrer at flere unge kommer inn på arbeidsmarkedet.

Når Erna ber kvinner føde flere barn, ber hun kvinner å sette livet på pause. Realiteten er at problemet er ikke for få barn, men for få skattebetalere. Høyre sin løsning er altså å vente 18 år på at barn født i dag kanskje muligens forhåpentligvis får jobb og betaler skatt.

Vår løsning er å si at arbeid til alle er jobb nummer en og kjempe for å gi alle som kan og vil arbeide en jobb fra og med 14 september 2021. For at det skal skje, må du stemme Arbeiderpartiet.