Ny regjering – gammel politikk

Statsminister Erna Solberg presenterer sin fjerde regjering fredag. Mange nye fjes, men samme, gamle politikk.

Svein Roald Hansen

Regjeringen skal fortsatt regjere på grunnlag av Garanvolden-plattformen og i Stortinget blir FrP partiet regjeringen må støtte seg på. Med andre ord: Den høyrevridde politikken fortsetter.

            Nå varsler riktignok FrP at de skal drive politikk basert på sitt eget partiprogram. Nå skal velgerne kjenne igjen det «gode, gamle partiet». Nei til bompenger, nei til formuesskatten, lavere avgifter. Hvor troverdig er det etter seks år hvor bompenge-prosjektene har skutt opp som sopp i regntung skog? Hvor mange avgifter er økt og hvor formuesskatten fortsatt er der, om noe barbert?

            FrP skryter av alt de har fått til på vei ut av kontorene som ga de mulighet til å realisere noen av programpostene. Det har de gjort. Blant annet kuttet skattene med 25 milliarder kroner og kuttet grovt i mange sosiale ytelser, reisefradrag osv.

            Skal de nå bare drive med ord, eller blir fristelsen til å påvirke beslutningene for stor, når regjeringen trenger stemmer for flertall?  FrP-veteranen Per Sandberg peker på dilemmaet når han mener det var galt å gi fra seg regjeringsmakten.

            Vår oppgave er den samme som før, å bygge god politikk fram mot valget i 2021.   Det er da vi må skape parlamentarisk grunnlag for et regjeringsskifte som kan snu utviklingen og ta norske tilbake til en samfunnsutvikling med vekt på fellesskap og videreutvikling av velferden for vanlige folk.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap