Trygghet for pensjon og kjøpekraft

original_1478638195_5633926

Østfold Arbeiderparti vil foreslå å endre reglene slik at pensjonistene ikke kommer ut i minus i år som lønnstakere går i pluss. Vi har sett de seneste årene at pensjonene faktisk går ned og derfor må vi endre systemet.

Dette har Arbeiderpartiet foreslått i Stortinget, men ble nedstemt av FRP, H, V og KRF.

Nå ser vi igjen at pensjonistene vil komme ut i minus og det er et system vi ikke kan godta. Det var heller aldri forutsatt i pensjonsreformen at pensjonistene skulle komme ut i minus. Vi trenger et bærekraftig pensjonssystem. Det er ikke bærekraft i at pensjonistene skal gå i minus slik vi nå ser. Derfor er det både trist og merkelig at ikke Arbeiderpartiet fikk flertall for å endre på systemet når det ble foreslått i Stortinget.

Arbeiderpartiet vil også gi pensjonistene reel drøftingsrett i forkant av trygdeoppgjøret, det vil føre til at partene kan få en bedre forståelse av oppgjørets innretning og hva pensjonistene selv mener bør prioriteres.

Arbeiderpartiet mener at vi alle skal få opptjene pensjon fra første krone når vi jobber og betaler skatt. Slik er det ikke i dag og Østfold Arbeiderparti mener det er en stor urettferdighet at de med deltidsjobb ikke kan få rettigheter som gir en bedre pensjon. Det er ingen rimelighet i at man ikke skal ha rett på pensjon når man har oppfylt sin plikt og har betalt skatt på sin inntekt.

Dette rammer kvinner hardt, de tjener ofte mindre enn menn, arbeider oftere deltid og det er ofte ufrivilling.

Minstepensjonistene må få en gradvis opptrapping av sin pensjon slik at de ikke kommer under fattigdomsgrensa.

Østfold Arbeiderparti går også inn for å beholde etterlattepensjonen, og er dermed sterkt uenig i regjeringens forslag om å fjerne denne.

Østfold Arbeiderparti krever at selve trygdeoppgjøret blir behandlet av Stortinget. Det må være slik at regjeringen må komme til Stortinget med en egen sak slik at landets nasjonalforsamling får muligheten til å debattere saken på en skikkelig måte og ikke bare avgjøres på bakrommet i regjeringskvartalet. Stortinget bør ha siste ord når en så viktig sak som trygdeoppgjøret skal besluttes.

For å få til disse endringene må vi få en ny regjering, en regjering ledet av Arbeiderpartiet er det som må til for at rettferdigheten skal bli større, ikke bare for de som i dag er pensjonister, men også for de som om noen år skal bli pensjonister.

Styret i Østfold ArbeiderpartiStein Erik Lauvåsleder