Gratulerer med dagen

Kvinnedagen 8. mars, jeg undrer meg over hvor langt tilbake i tid vi skal før det som kvinne var utenkelig å stå som kandidat til Stortinget med en baby på vei.

Heldigvis har vi kommet langt i Norge takket være modige damer som har brøytet vei. I dag kjenner jeg en følelse av takknemlighet for disse damene som ikke ga opp, men som steg for steg har gjort det til en selvfølge og en rett til å ta delta.  
Det er mange milepæler å se tilbake på. For ikke lenge siden markerte vi 100 år med stemmerett for kvinner som ble innført i 1913. I 1978 ble lov om likestilling vedtatt, og fedrekvoten så dagens lys i 1993 under Gro Harlem Brundtlands regjering. Fedrekvoten var da på fire uker og har senere blitt økt. 
Pappapermen har vært viktig for å gi far en mulighet til å ta større omsorgsansvar, men også for økt likestilling i arbeidslivet. Høyre og Frp i regjering valgte i 2014 å senke pappapermen fra 14 til 10 uker. Konsekvensen er at fedre tar ut kortere permisjon.  
Jeg tror de færreste går rundt å føler på forskjeller mellom menn og kvinner i hverdagen, men dessverre viser tallene at vi ikke er i mål. kvinner tjener i snitt 88 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Blant folkevalgte er 6 av 10 kommunestyrerepresentanter menn, og i arbeidslivet er 2 av 3 lederstillinger besatt av menn. 
Løfter vi blikket utover Norges grenser er forskjellene enda mer tydelige. Over halvparten av verdens fattige er kvinner, og FN oppgir at 60 prosent av alle kronisk sultne er kvinner. 
Globalt tjener kvinnene 24 prosent mindre enn menn, og i de afrikanske landene sør for Sahara fullfører bare 23 prosent av fattige landsbyjenter grunnskolen. Kvinner verden over møter juridiske barrierer for deltagelse, i 155 land i verden eksisterer det fortsatt lover som er til hinder for likestilling. Et eksempel på dette er at menn med loven i hånd kan nekte sin kone å jobbe i 18 land. 
Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet, og tall viser at 55 % av kvinnene innenfor EU har opplevd seksuell trakassering minst en gang fra 15-årsalderen. 
 
Mangel på utdanning, arbeid og helsetjenester står i veien for jenters muligheter.  Skal vi viske ut forskjellene må jenter få lik rett på skolegang. 
Jeg håper vi kan stå skulder ved skulder med verdens damer som møter begrensinger, fattigdom og avmakt – bare fordi de ikke er menn. Hvilke milepæler blir stående når vi skriver vår historie? 
Tankene går i dag til dere som tok det første skrittet, nå er det vårt ansvar å ta den neste etappen. 
Damer, gratulerer med dagen! 

Elise Bjørnebekk-Waagen 
Stortingskandidat, Ap

Heldigvis har vi kommet langt i Norge takket være modige damer som har brøytet vei. I dag kjenner jeg en følelse av takknemlighet for disse damene som ikke ga opp, men som steg for steg har gjort det til en selvfølge og en rett til å delta. Det er mange milepæler å se tilbake på. For ikke lenge siden markerte vi 100 år med stemmerett for kvinner som ble innført i 1913. I 1978 ble lov om likestilling vedtatt, og fedrekvoten så dagens lys i 1993 under Gro Harlem Brundtlands regjering. Fedrekvoten var da på fire uker og har senere blitt økt. Pappapermen har vært viktig for å gi far en mulighet til å ta større omsorgsansvar, men også for økt likestilling i arbeidslivet. Høyre og Frp i regjering valgte i 2014 å senke pappapermen fra 14 til 10 uker. Konsekvensen er at fedre tar ut kortere permisjon.Jeg tror de færreste går rundt å føler på forskjeller mellom menn og kvinner i hverdagen, men dessverre viser tallene at vi ikke er i mål. kvinner tjener i snitt 88 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Blant folkevalgte er 6 av 10 kommunestyrerepresentanter menn, og i arbeidslivet er 2 av 3 lederstillinger besatt av menn. Løfter vi blikket utover Norges grenser er forskjellene enda mer tydelige. Over halvparten av verdens fattige er kvinner, og FN oppgir at 60 prosent av alle kronisk sultne er kvinner. Globalt tjener kvinnene 24 prosent mindre enn menn, og i de afrikanske landene sør for Sahara fullfører bare 23 prosent av fattige landsbyjenter grunnskolen. Kvinner verden over møter juridiske barrierer for deltagelse, i 155 land i verden eksisterer det fortsatt lover som er til hinder for likestilling. Et eksempel på dette er at menn med loven i hånd kan nekte sin kone å jobbe i 18 land. Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet, og tall viser at 55 % av kvinnene innenfor EU har opplevd seksuell trakassering minst en gang fra 15-årsalderen. Mangel på utdanning, arbeid og helsetjenester står i veien for jenters muligheter. Skal vi viske ut forskjellene må jenter få lik rett på skolegang. Jeg håper vi kan stå skulder ved skulder med verdens damer som møter begrensinger, fattigdom og avmakt – bare fordi de ikke er menn. Hvilke milepæler blir stående når vi skriver vår historie? Tankene går i dag til dere som tok det første skrittet, nå er det vårt ansvar å ta den neste etappen. Damer, gratulerer med dagen! Elise Bjørnebekk-Waagen Stortingskandidat, Ap