Noe godt å bite i

av: Bjørn Eriksen, leder av veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti

I en tid der mat og ernæring for eldre har vært i søkelyset, er det viktig at Regjeringen har satt sitt søkelys på dette.  Uansett om du er pleietrengende og bor i eget hjem eller bor på sykehjem, skal måltidene være et av dagens høydepunkter.

Veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti er glad for at vår nye Regjering ønsker å styrke kommunene og hindre markedstenkning, målstyring og kommersialisering i eldreomsorgen. Vi imøteser også at de ansatte som arbeider nærmest de eldre skal få mer ansvar og tillit. Omsorgen skal nå styres etter overordnede kvalitetsmål istedenfor stoppeklokke.

Bjørn Eriksen

Bjørn Eriksen, leder av veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti

Regjeringen vil sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Dette setter veteranutvalget og mange eldre pris på, men det må være en forutsetning at når det å bo hjemme ikke lenger er et alternativ, må en sykehjemsplass stå klar.

God og ernærings-riktig mat er viktig for eldres velvære, trivsel og dermed helse.

En hjemmetjeneste som sørger for god mat, er forebyggende og holder folk friskere. Dette betinger både riktig og smakfull ernæring og ikke minst tilstedeværelse som sikrer at de eldre faktisk får i seg nok mat og drikke.

Veteranutvalget forutsetter at vår Regjering bevilger nok penger til kommunenes helse- og omsorgstjeneste slik at økonomi ikke skal være hinder for god ernæringsrik mat og at de ansatte har tid nok til hver bruker.

For å få i seg mat er det viktig med tenner og god munnhygiene. Derfor må Regjeringen innføre ordninger som gjør at alle har råd til å holde tennene i orden og kan møte alderdommen med friske tenner.