Østfold, fylket Erna glemte

Høyres ordfører i Halden, Thor Edquist, mener Østfold er det fylket regjeringen har glemt. Hvis han tenker på dagens regjering, har han helt rett.

original

Mens FrPs nyvalgte stortingsrepresentant, Erlend Wiborg, høsten 2013 forespeilet oss at denne regjeringen ville ta ekstra godt vare på Østfold, siden FrP gjorde så godt valg her, er Østfold gått i glemmeboken. Den lille som kan noteres, som tilskudd til Litteraturhuset i Fredrikstad og 2 millioner til arbeide med beredskapssenter på Rygge, kom først inn i budsjettavtalene med KrF og Venstre. 

Det første som skjedde var at startbevilgningen til fylkeskulturscenen ble tatt ut da den nye regjeringen endret Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag. En «bragd» Erlend Wiborg skrøt av. Nå vil flyseteavgiften føre til at Rygge Sivile Lufthavn legges ned fra november. Et trist Østfold-monument over denne regjeringens politikk.

Hvis Edquist kaster et blikk bakover, til de to periodene Stoltenberg-regjeringen styrte, vil ha se en lang rekke gledelige hendelser. Fire-felt E6 og ny E18 som nå er i ferd med å ferdigstilles. NTP som la grunnlaget for dobbeltspor gjennom Østfold, som nå planlegges for fullt.

Nytt fengsel i Halden og på Ravneberget i Sarpsborg, nytt sykehus på Kaldnes, sivil flyplass kom i drift på Rygge, midler til ny driftsbanegård i Halden, nasjonalt motorsportsenter på Rudskogen, midler til Inspiria Scienssenter i Sarpsborg, støtte til DS Turisten og midler til vedlikehold av Haldenkanalen, som også kom inn på Riksantikvarens liste over verveverdige industriminner, noe som sikrer årlige driftstilskudd til kanalen.

Det ble brukt mange titalls millioner til restaurering av Festningen i Halden og Gamlebyen i Fredrikstad, en rekke kulturinstitusjoner i Østfold fikk et økonomisk løft gjennom kulturløftet. Det ble laget en tiltakspakke for treforedlingsindustrien både i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og en enda mer omfattende pakke i revidert 2013.

Så har Edquist rett i at fordelingsnøkklene for kommuneøkonomien ikke er spesielt god for Østfold. Men den lille endring som skjedde under regjeringen Stoltenberg, ga de aller fleste Østfoldkommunene litt mer. Et lite skritt i riktig retningen.

Men hvis det som Høyre gikk til valg på i 2013 gjennomføres, nemlig at det skal være mindre utjevning mellom kommuner som har høye skatteinntekter og kommuner med lave skatteinntekter, fordi kommunene skal beholde en større andel av skatteinntektene selv, blir det et langt skritt i feil retning for Østfold-kommunene. Da blir det enda mer smalhans.

Men, er det grunn til å håpe på at Erna bryr seg om det, Edquist?

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet